Domů O nás Zápisy Členové Fotogalerie Mapa Stáhněte si Odkazy Kontakt Facebook

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko byl založen v Tišnově dne 19. června 2003.
Registrace proběhla na Ministerstvu vnitra ČR dne 25. 6. 2003.

Základním posláním spolku jsou:

 • zachovat či obnovit kulturní a přírodní dědictví Tišnovska;
 • rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu;
 • podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních řízeních.

Aktuální cíle spolku:

 • pokračovat v provozování Ekoporadny Tišnovsko jako osvětového enviromentálního centra regionu;
 • pokračovat v provozování Lesního rodinného klubu na Tišnovsku jako alternativě předškolního vzdělávání;
 • propagovat Fair trade výrobky;
 • spolupořádat trhové slavnosti;
 • monitorovat plánované stavby, které nejsou v souladu s ochranou životního prostředí a s kulturní tradicí města, aktivně se účastnit správních řízení, zajistit informovanost občanů Tišnovska o otázkách, které přímo ovlivňují kvalitu jejich pracovního a životního prostoru;
 • chránit památné a jiné významné stromy na území Tišnova, pořádat konkrétní aktivity na jejich ochranu;
 • zasadit se o výsadbu nových dřevin;
 • podílet se na ochraně migrace žab;
 • upozorňovat na dopady supermarketů na místní obchod, pořádat osvětové a vzdělávací akce, podporovat diskusi o budoucnosti supermarketů v Tišnově mezi místními živnostníky a obyvateli;
 • podávat náměty na regulaci provozování a výstavbu dalších supermarketů v Tišnově tak, aby co nejméně ohrozily místní drobné živnostníky, měly co nejmenší dopad na snížení zaměstnanosti občanů a na kompaktnost zástavby města.

Máte-li zájem podílet se na některé z aktivit spolku, ozvěte se nám.

Dokumenty spolku Za sebevědomé Tišnovsko ke stažení:

Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300