Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko byl založen v Tišnově dne 19. června 2003.
Registrace proběhla na Ministerstvu vnitra ČR dne 25. 6. 2003.

Základním posláním spolku jsou:

  • zachovat či obnovit kulturní a přírodní dědictví Tišnovska;
  • rozvíjet kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu;
  • podporovat co nejširší účast místních obyvatel ve správních řízeních.

Aktuální cíle spolku:

  • pokračovat v provozování Ekoporadny Tišnovsko jako osvětového enviromentálního centra regionu;
  • pokračovat v provozování Lesního rodinného klubu na Tišnovsku jako alternativě předškolního vzdělávání;
  • propagovat Fair trade výrobky;
  • monitorovat plánované stavby, které nejsou v souladu s ochranou životního prostředí a s kulturní tradicí města, aktivně se účastnit správních řízení, zajistit informovanost občanů Tišnovska o otázkách, které přímo ovlivňují kvalitu jejich pracovního a životního prostoru;
  • chránit památné a jiné významné stromy na území Tišnova, pořádat konkrétní aktivity na jejich ochranu;
  • zasadit se o výsadbu nových dřevin;
  • podávat náměty na regulaci provozování a výstavbu dalších supermarketů v Tišnově tak, aby co nejméně ohrozily místní drobné živnostníky, měly co nejmenší dopad na snížení zaměstnanosti občanů a na kompaktnost zástavby města.

Máte-li zájem podílet se na některé z aktivit spolku, ozvěte se nám.

Dokumenty spolku Za sebevědomé Tišnovsko ke stažení:

Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300