Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Den stromů 2016 -vycházka za stromy Deblínska

Neděle, 16. Říj 2016, 13:00, Deblín

Sejdeme se ve 13 hodin u místního hřbitova (který se nachází u kostela), kde se společně s deblínskou kronikářkou Marií Antlovou symbolicky projdeme důležitými událostmi, které souvisí se zemědělským hospodařením na deblínských polích a vysazováním stromů, se Šárkou Štěrbovou z ekofarmy nahlédneme zblízka do toho, jak se jim daří skloubit obdělávání polí a zdravý životní styl. Společně se projdeme polní cestou až k tzv. českému kříži a dvěma jasanům u nich, kde spolu s dalšími pamětníky zavzpomínáme, jak to kdysi bylo a co se na tomto místě odehrávalo...

Nakonec nás čeká příjemné posezení a občerstvení v jedné ze starých chalup, kam nás zve potomek jedné z rodin, která se do Deblína přistěhovala a tradičně tu hospodařila, a rád se s námi podělí o zkušenosti z lesního hospodaření.

Sraz pro Tišnováky a Brňáky je na tišnovském nádraží, odkud pojedeme autobusem ve 12.38 hodin.

Návrat je opět autobusem z Deblína v 17.07 hod.

Bleší trhy

Srdečně zeme na tradiční "Blešáky", které se budou konat v sobotu 17. září od 8 do 11 hodin na náměstí. Vždycky máme spoustu skvělých a krásných věcí, takže určitě přijďte "na lov". Ceny jsou příznivé, jde nám o znovuvyužití věcí, o radost ze zajímavého nálezu. Výtěžek jde na spolek Za sebevědomé Tišnovsko, část ze zisku půjde na zvelebování nové jurty Lesního klubu. Kdo má doma něco, co by chtěl nezištně poslat dál, může vše zanést do Ekoporadny v časech uvedených v letáčku .

O Tišnovských trzích

U příležitosti 8. výročí založení Tišnovských trhů byl poskytnut rozhovor pro VOX - noviny regionu Tišnovsko. Celý článek najdete zde .

Šestá Férová snídaně v Tišnově

Letošní férová snídaně se bude opět konat v parčíku na náměstí 28. října (před lékárnou Arnica), a to v sobotu 14. května 2016 od devíti do jedenácti hodin. V případě deštivého počasí se bude snídat uvnitř, v zázemí Ekoporadny Tišnovsko ve dvoře za lékárnou.

Férová snídaně je neformální setkání lidí, kteří se zajímají o původ potravin, podporují fair trade (spravedlivý obchod) nebo se s touto myšlenkou chtějí seznámit. Také se jí zúčastňují ti, kteří fandí potravinám vypěstovaným či vyrobeným v nedalekém okolí.

Akce je součástí celosvětových oslav Dne pro fair trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě.

Zkuste se zamyslet nad původem věcí, ze kterých běžně vaříte, a použít v co nejvyšší míře suroviny místního původu nebo z produkce fair trade. Výsledkem se pak můžete pochlubit ostatním podobně naladěným příchozím a sdílet zkušenosti s přípravou takovýchto „férových“ pochutin. Těšíme se na setkání!

AKCE KE DNI ZEMĚ 2016

Pátek 22. 4. od 18:30 do 20:30 v sále MěKS, Mlýnská 102

Kruhové tance míru (Dances of Universal Peace)

V předvečer Dne Země můžete zažít původní přírodní tance, např. indiánské a maorské nebo tanec stromu. Pohybově nenáročné tance, vhodné pro každého bez rozdílu věku povede tanečnice Dana Jirkalová, hudba Jan Kramář. Přihlášení do 15. 4. na: EliskaBar@seznam.cz nebo do schránky Ekoporadny na náměstí 28. října 28 (v průjezdu lékárny Arnika). Poplatek 150,- Kč.

Sobota 23. 4. 2016 od 9:00 do 12:00 na náměstí Míru

Jarní bleší trhy

Benefiční akce pro Ekoporadnu Tišnovska a Lesní dětský klub, kdy se můžete zbavit nepotřebných věcí, které ještě poslouží ostatním. Sběr věcí v Ekoporadně Tišnovsko nebo přímo na místě.

Bez vody není život

Stánek spolku ZST s informacemi o tom, kolik vody spotřebujeme při různých činnostech a jak je možné spotřebu omezit. Poutavá vodní doplňovačka pro děti i dospělé. Hry s vodou. Poutač města Tišnova: Studny a zdroje na území našeho města.

Sobota 23. 4. 2016 - Čištění řek - břehy potoka Besénku

Společně do Lomničky, odkud se budou čistit oba břehy potoka směrem k Tišnovu. Pracovní oděv a rukavice s sebou. Bude zakončeno posezením u ohně a opékáním špekáčků. Sraz ve 14:00 u kašny na nám. Míru v Tišnově.

Neděle 24. 4. 2016 - Za čistou vodou studánky na Sv. Jiří

Čištění studánky Pod Pasníkem, zpívání vodě a obojživelníkům, hadům i štírům. Vhodné pro všechny, zvláště rodiče s dětmi. Sraz ve 14:00 u kašny na nám. Míru v Tišnově a ve 14:30 před bránou u Porta Coeli v Předklášteří

Výmalba tišnovského nádražního podchodu dokončena. A co navazující prostor?

Ve středu 15. července 2015 byla obyvatelům Tišnova symbolicky předána umělecká výmalba nádražního podchodu. Na podvečerní akci, která byla pojata jako koncert s vystoupením smyčcového kvarteta členů Tišnovského komorního orchestru, se sešli všichni, kteří se o proměnu tohoto donedávna nevábného místa zasloužili: představitelé města Tišnova starosta Jiří Dospíšil a místostarosta pro kulturu Tomáš Komprs, starosta obce Předkláštěří Antonín Nahodil, zástupce správce podchodu SŽDC, členové spolku Za sebevědomé Tišnovsko, kteří výmalbu iniciovali, zástupci sponzorů a samozřejmě tvůrce výtvarného díla, malíř, dramaturg a scénograf, MgA. Vladimír Kiseljov, který v průběhu slavnosti návštěvníky malbou nazvanou „Brána nebes“ provedl. Bližší představení autora si přečtěte v jeho životopise. Je třeba zdůraznit, že na rozdíl od výmaleb na jiných nádražích je tišnovská malba promyšleně tvořeným celkem ztvárněným uměleckými prostředky.

Fotografie ze slavnostního otevření podchodu (Facebook):

Celý projekt bylo možné uskutečnit díky finanční podpoře města Tišnova a obce Předklášteří a díky finančním příspěvkům celé řady sponzorů, z nichž jmenujme alespoň firmy PROVOD, Subterra, FreeBow, ELVEKO CZ, Ivana Zapletalová - izreality, SYSTRA, EMKOR Technology, Mouka Tišnov a Michal Trojánek - pneuservis. Kromě toho menšími částkami přispěly i další subjekty a také jednotliví občané. Významný byl také podíl dobrovolníků ze tří spolupracujících tišnovských spolků (Za sebevědomé Tišnovsko, Čas pro sebe a Continuum Vitae), kteří společně zajistili přípravu podchodu k malbě a celkovou organizaci. Mimořádná byla i míra zapojení veřejnosti, pomáhat při vybarvování motivů přišlo během dvou týdnů malby více než padesát dobrovolníků z Tišnova, Brna i dalších míst.

Fotografie z průběhu výmalby podchodu (Google+):

Některými návštěvníky slavnostního podvečera byla vyslovena obava, jak dlouho prosvětlený a zkrášlený podchod vydrží v tomto stavu, zda malba nebude poškozována sprejery. Celá plocha výmalby je opatřena dvojí vrstvou antisprejového nátěru a uvažuje se o instalaci kamer. Kromě toho je (v případě souhlasu správce podchodu) zvažována instalace přehrávače s klasickou hudbou, což podle zkušeností autora výmalby V. Kiseljova z jiných nádraží svým způsobem, vytvořením pozitivní atmosféry, přispívá k ochraně místa.

Nová podoba podchodu výrazně kontrastuje se zanedbaným vstupem, často špinavým schodištěm a podlahou podchodu, rezavým zábradlím a zanedbanými výplněmi u výstupů na nástupiště. Neudržovaný je rovněž přednádražní prostor a zmínit by bylo možné i další nedostatky. Proto se dlouhodobé aktivity spolku Za sebevědomé Tišnovsko budou ubírat právě tímto směrem – hledáním cest, jak spoluprací různých subjektů dojít k postupnému zlepšení celkového stavu tohoto veřejného místa.


Aktivitu je stále možné podpořit jak výpomocí při dílčích úkolech nebo finančně. Bankovní účet spolku Za sebevědomé Tišnovsko je 210347344/0300. Při platbě bankovním převodem uveďte své jméno a heslo PODCHOD do zprávy pro příjemce. V případě zájmu požádejte o vystavení potvrzení o převzetí daru mailem na: sebevedome@tisnovsko.eu.

Aktuální informace podá Tomáš Laušman, tel. 732 139 630 nebo tomlau@post.cz.

Helena Pernicová a Karolina Krátká

Průvodce výmalbou nádražního podchodu v Tišnově

(Text je převzat z letáku autora malby MgA. Vladimíra Kiseljova pro návštěvníky vernisáže, v přípravě je brožura s podrobným výkladem jednotlivých motivů.)

Nástěnná malba je koncipována jako filozofický a estetický prostor, kde divák postupně prochází čtyřmi živly a prohlubuje a přetváří tak každý svůj den při cestě do práce nebo při jiné cestě vlakem. Čtyři živly obsahují všechny emoce a stavy, které člověk během svého života prožívá. Kompozice této nástěnné malby je úmyslně podobná např. skladbě symfonie, spojující ve svých větách protikladné principy, a podobně pracující s rytmem, překvapením a s kontrasty. Její celková i detailní kompozice využívá energetického a symbolistického působení barev na lidské vědomí i podvědomí, do jejichž hloubek svým rozsahem proniká a spouští nové tvůrčí procesy ve svém okolí. Zároveň tak vytváří prostor krásy, kde se následně už nevyskytuje kriminalita a vandalismus.

Umístění malby v původně velmi tmavém a špinavém podchodu vlakového nádraží je také záměr - jeho původní temná a odstrašující materie je transformována v duchaplnou a krásnou. Smyslem díla je tedy dokázat, že veřejný prostor může být krásný a může trvale pozitivně přetvářet své okolí.

Divák prochází podchodem jako iniciační jeskyní nebo labyrintem, průvodcem jsou mu na stěnách děti, které jsou zde znázorněny jako svaté a představují naše prvotní poslání, čistotu a přímost našeho záměru. Obracejí zde zaběhnutý život vzhůru nohama.

Nejdříve procházíme materiálním světem živlu země, představovaném mimo jiné Sisyfem a lidmi běhajícími v kolečku pro křečky. Následuje živel vzduchu, ve kterém nacházíme odlehčení, na stropě sledujeme výjev stvoření slunce a luny. V živlu vody nacházíme mimo jiné děti, které se mezi mořskými korály potápějí do svého nitra pro perlu svého poslání, a na stropě symbolický soutok pěti vodních toků, které se setkávají v Tišnově. Závěrečnému živlu ohně a ducha vévodí zářící Brána nebes, Praha objímající Brno a Kristus vstávající z mrtvých a přesvědčující nevěřícího Tomáše. Brána nebes je harmonií všech živlů dohromady a prochází se skrze ni Láskou dvou spojených bytostí, spojením protikladů. Na stěnách vedoucích k nástupištím vidíme výjevy z měst, kam vlaky vedou – tedy např. Zelenou horu architekta Santiniho ve Žďáře nad Sázavou, Prahu, Brno aj. To usnadňuje cestujícím orientaci a zároveň je tyto motivy ladí na místo, kam směřují. V samotném podchodu jsou vyobrazeny všechny významné stavby a dominanty Tišnova a Brána nebes v Předklášteří, opět namalované v souvislosti s živly a energiemi, které v nich převládají.

Fotky dokončeného díla (Facebook):

Nahrávka první komentované prohlídky (Youtube - audio):

Jaký byl Den Země 2015

V sobotu dne 18. dubna 2015 uspořádala Ekoporadna Tišnovsko za materiální a finanční podpory Městského úřadu Tišnov (Odbor správy majetku a komunálních služeb) oboustranné čištěni břehů Svratky od veškerých odpadků v úseku od mostu u firmy Steinhauser v Tišnově až po most v Březině.

I přes nejisté počasí se do akce zapojilo na 20 nadšených ekologistů (ti, kterým vadí povalující se odpadky), z nichž dva přijeli až z České. Kromě každoročních účastníků akce (zástupců spolku Za sebevědomé Tišnovsko, dětí z tišnovského dětského domova a dalších stálých příznivců ekologických aktivit) se zapojili i lektoři tišnovské jazykové školy ZUZU Zuzka a René. Ti mimochodem během úklidu naučili děti z domova anglické písni, která byla součástí kulturního programu při závěrečném táboráku s opékáním špekáčků.

Celkově bylo naplněno 30 pytlů odpadků, z nichž některé byly vytaženy přímo z koryta řeky.

Závěrem jen znovupoděkování všem zúčastněným a přání, aby pořádek, který jsme na březích Svratky zanechali, vydržel co nejdéle.

Lenka Floriánová

Výstava na stromech láká do parku

Přijměte pozvání na Výstavu na stromech, která se uskuteční od 3. - 10. října 2015 v parku nám. 28.října. Stane se součástí více než 40 míst po celé ČR, kde výstava ve stejný čas probíhá. Na 15 plakátech se například dozvíte, co je to kojot nebo roya, jak vypadá kávovník či kávová zrna, jak se káva zpracovává a mnoho dalšího. Autorem fotografií je Stanislav Komínek z organizace NaZemi, který navštívil pěstitele kávy v Guatemale a Mexiku. Zkoumal, jaké dopady na jejich životy má jejich zapojení do fairtradových družstev. 

Fairtradová káva od pěstitelů z Afriky, Asie a Latinské Ameriky je dostupná i v České republice, v roce 2013 jsme u nás vypili 14 milionů šálků a spotřeba stále roste.

Výstava se koná během Týdne důstojné práce, který probíhá od soboty do soboty v týdnu, kdy se slaví Světový den důstojné práce. Ten připadá vždy na 7. října. Letos bude výstava v parcích viset od 3. do 10. října. Seznam míst a více informací o happeningu najdete na www.vystavanastromech.cz

Výstavu pořádá organizace NaZemi spolu se spolkem Za sebevědomé Tišnovsko, které výstavu v Tišnově realizuje.

Bleší trhy 3. října 2015

Rádi bychom vás pozvali na tradiční Bleší trhy, které se budou konat v sobotu 3. října 2015 od 8 do 11 hodin v Tišnově na náměstí. Většina z vás již ví, o co běží, ti, kteří ještě nevědí, najdou bližší informace v informačním letáčku.

Když vše shrneme, pokud chcete podpořit Ekoporadnu a Lesní klub, můžete jednak přijít nakoupit k našemu stánku, kde jistě najdete nejeden poklad, anebo můžete věnovat nejrůznější věci, které budeme následně na stánku nabízet k prodeji.

Výtěžek bude použit na další fungování našich aktivit. Zároveň jsou Blešáky jedinečnou možností, jak ulehčit vašim domácnostem, nachystat se na předvánoční úklid a zbavit se všeho, co vám doma překáží a co by zároveň ještě mohlo posloužit jinde.

Předání darů je možné ve středy 23.9. a 30.9. po celý den a v pátek 2.10. odpoledne, vždy v Ekoporadně, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. č. 723 543 910 (Hana Ondrušková) nebo 608 461 655 (Lenka Janhubová). Pokud by se někdo na předání potřeboval domluvit jinak, ozvěte se.

Bleší trhy pořádá Město Tišnov a spolek Za sebevědomé Tišnovsko

Originální tričko do města i do přírody!

Nabízíme výrobek s minimalizovanou ekologickou stopou pro příznivce lokálních iniciativ. Tričko je ušito z biobavlny a bambusového vlákna, ozdobeno šetrným potiskem.

K dispozici jsou ještě tyto varianty:

- pánské - vel. L v zelené, vel. XXL v hnědé

Minimální příspěvek: 250 Kč. Příspěvkem podpoříte další činnost našeho spolku.

Pozvánka na slavnostní ukončení výmalby nádražního podchodu

(Aktualizováno: 13.7.2015)

V pátek 19. června proběhla zahajovací performance Brána nebes, v rámci které výtvarník Vladimír Kiseljov započal výmalbu tišnovského nádražního podchodu. Fotografie si můžete prohlédnout zde: http://scedro.rajce.idnes.cz/Podchod_CD_Tisnov/

Až do půlky července se zájemci o pomoc zapojovali do vybarvování předchystaných obrazů: (fotogalerie). 

Fotky dokončeného díla (Facebook):

Pozvánka na koncert (15. 7. od 18 h):

Stále je možné se zapojit i finančně, náklady na realizaci malby ještě nejsou pokryty. Bankovní účet spolku Za sebevědomé Tišnovsko je 210347344/0300. Při platbě bankovním převodem uveďte své jméno a heslo PODCHOD do zprávy pro příjemce. V případě zájmu požádejte o vystavení potvrzení o převzetí daru mailem na: sebevedome@tisnovsko.eu.

Aktualizovaný text letáku k dalšímu šíření a podpoře, zvláště finanční, je ke stažení zde.

Aktuální informace podá Tomáš Laušman, tomlau@seznam.cz, tel. 732 139 630. 

Hledáme pomocníky a dárce pro výmalbu tišnovského nádražního podchodu

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko vyvolal diskusi o stávající podobě nádražního podchodu (fotografie současného stavu podchodu) a inicioval, aby byl výtvarně upraven. Ujal se role koordinátora a dal veřejnosti možnost se do renovace podchodu zapojit. V této chvíli je již hotový výtvarný návrh Vladimíra Kiseljova, který byl vybrán v rámci vyhlášené soutěže. Ukázku z realizace v Řečkovicích si můžete prohlédnout zde. Více o autorovi najdete na www.kiseljov.net.

V této chvíli vítáme zejména spolupráci při provádění výtvarného návrhu, které proběhne od začátku června. Konkrétně se bude jednat o vybarvování velkých ploch, míchání barev a hlídání podchodu, než bude výmalba dokončena. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), která má tišnovský podchod na starosti, chystá jeho opravu během května společně s instalací nových světelných tabulí. 

Nabídku pomoci posílejte na sebevedome@tisnovsko.eu nebo v papírové podobě do Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října 28, 666 01 Tišnov. Zde můžete nechat vzkaz společně s kontaktem na vás v provozní době a to každou středu od 14 do 18 hod. 

Financování akce je v současné době rozpracováno. Předpokladem je získání příspěvku od města Tišnova a dobrovolných příspěvků včetně příspěvku spolku Za sebevědomé Tišnovsko, který chce tímto způsobem přispět ke kultivaci veřejného prostoru. Občané a firmy mohou poskytnout peněžní dary na základě darovací smlouvy.

Číslo účtu je: 210347344/0300 (ČSOB), do zprávy pro příjemce je třeba uvést jméno či název firmy, aby bylo možné dary identifikovat a vystavit darovací smlouvy.

Za jakoukoliv podporu děkujeme!

Výmalba nádražního podchodu zahájena

Během uplynulého týdne byly provedeny přípravné práce pro výmalbu podchodu, se kterými  zásadně pomohl Jiří Nečas ze sdružení Čas pro sebe, a v pátek 19. června proběhla zahajovací performance Brána nebes, fotografie si můžete prohlédnout zde: http://scedro.rajce.idnes.cz/Podchod_CD_Tisnov/

V úterý 23. června od 15 hodin je možné se zapojit do dokončení bílení stěn. Každý, kdo přijde, dostane váleček a teleskopickou tyč nebo si může vzít vlastní. 

Vlastní výmalba výtvarníka Vladimíra Kiseljova bude probíhat denně od 9 do 16-17 h (asi až do 17. července), vítaná je pomoc při vybarvování a při hlídání malby. Více informací podá Tomáš Laušman, tel. tomlau@seznam.cz, tel. 732 139 630. 

Je možné se zapojit i finančně, a to přes bankovní účet spolku Za sebevědomé Tišnovsko: 210347344/0300. Při platbě bank. převodem uveďte své jméno a heslo PODCHOD do zprávy pro příjemce. V případě zájmu požádejte o vystavení potvrzení o převzetí daru mailem na: sebevedome@tisnovsko.eu.

Pozvánka na benefiční Pátou dohodu v Janáčkově divadle

Nabízíme poslední volné vstupenky na benefiční představení s Jaroslavem Duškem - Pátou dohodu. Tentokrát se speciálním hostem Ondřejem Smeykalem a jeho didgeridoo. Benefice se koná v Janáčkově divadle na Rooselveltova 1 v Brně ve čtvrtek 11. června 2015.

Foyer se stánky, občerstvením a dílnami bude otevřeno od 18 h, představení začíná v 19 h. Konkrétně se na vás těší:

 • Vegaia Café: sladké i slané pečivo, saláty, domácí limonády a smoothie
 • FreeBow: koutek instinktivní lukostřelby
 • Ekoporadna Tišnovsko: fair trade zboží a občerstvení (káva, čaj)
 • Královničky - živelné společenství matek a jejich dětí z Tišnovska: hlasová a taneční dílna, prezentace a prodej CD
 • Jana Koudelová: homeopatie i poezie, prezentace a prodej autorských publikací
 • Kateřina Pěkná: rychlokresba, prodej autorského porcelánu a keramiky

15% z výtěžku každého stánku bude poskytnuto na provozování lesního klubu a další aktivity spolku Za sebevědomé Tišnovsko.

Autor představení: Don Miguel Ruiz a Jaroslav Dušek
Hrají: Jaroslav Dušek, Zdeněk Konopásek, Pjér La Š’éz
Světelný design: Viktor Zborník
Zvuk: Martin Dušek

Pokračování knihy moudrosti starých Toltéků připomíná největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být sám sebou. Dvouhodinové představení je naplněno toltéckým učením, humorem a především poznáním.

Benefici pořádá spolek Za sebevědomé Tišnovsko ve spolupráci s Vegaia Café a FreeBow.
Výtěžek bude použit na další provozování Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Těší nás, že se již šestým školním rokem daří provozovat předškolní zařízení lesního klubu. Aktivita vycházející z principů lesní mateřské školy se postupně rozvíjí od října 2009 a hledá nezbytnou finanční podporu na další pokračování.
Více informací na lesniklub.tisnovsko.eu.
Po dohodě s Jaroslavem Duškem budou z benefičního představení podpořeny také humanitární a rozvojové projekty spolku Anaon.

Závazná rezervace vstupenek je možná na adrese rezervace@tisnovsko.eu. V této chvíli obsazujeme řady na balkóně a lóže.

Benefiční cena vstupenky je od 490 Kč.

Pro dárce a podporovatele, kteří k ceně každé vstupenky přispějí minimálně 500 Kč, jsou vyhrazena přední místa v sále. Zároveň nabízíme možnost prezentace ve foyer divadla a na webových stránkách.

Chcete-li se ve foyer prezentovat prostřednictvím dílny a přitom 15% podílem z výtěžku přispět na lesní klub, ozvěte se na rezervace@tisnovsko.eu.

Na setkání se těší,

Eliška Bartheldyová, Lucie Entlerová, Karolina Krátká a František Dospíšil
Za sebevědomé Tišnovsko

Férová snídaně v Tišnově již popáté

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko zve na již pátou Férovou snídani. Ta letošní se bude opět konat v parčíku před lékárnou Arnica (nám. 28. října), a to v sobotu 9. května 2015 od devíti do jedenácti hodin. V případě deštivého počasí se bude snídat uvnitř, v zázemí Ekoporadny Tišnovsko ve dvoře za lékárnou.

Férová snídaně je neformální setkání lidí, kteří se zajímají o původ potravin, podporují fair trade (spravedlivý obchod) nebo se s touto myšlenkou chtějí seznámit. Také se jí zúčastňují ti, kteří fandí potravinám vypěstovaným či vyrobeným v nedalekém okolí. Akce je součástí celosvětových oslav Dne pro fair trade, které se konají vždy druhou květnovou sobotu. Přestože organizátoři jako vždy připraví občerstvení z fairtradových a lokálních surovin, velmi vítaná je též aktivní účast příchozích. Zkuste se zamyslet nad původem věcí, ze kterých běžně vaříte, a použít v co nejvyšší míře suroviny místního původu nebo z produkce fair trade. Nakoupit můžete nejen fairtradové výrobky nabízené Ekoporadnou nebo prodejnou zdravé výživy na Brněnské ulici, ale také místní produkty na Tišnovských trzích. Výsledkem se pak můžete pochlubit ostatním podobně naladěným příchozím a sdílet zkušenosti s přípravou takovýchto „férových“ pochutin. Loni jsme tak ochutnali např. netradiční špenát z bršlice, buchtu z fairtradového kakaa a cukru zdobenou květy černého bezu nebo domácí kváskový chléb a pomazánku. Co bude „v nabídce“ letos? Nechme se společně překvapit, těšíme se na setkání s vámi.

Hana Pernicová, Za sebevědomé Tišnovsko

Zajímá vás, jak vypadá nádražní podchod?

Kdo občas nebo denně využívá cestu vlakem z tišnovského nádraží, jistě  potvrdí, že průchod podchodem k vlakovým nástupištím nepatří právě k estetickým zážitkům. Oprýskaná a špinavá omítka, sprejované nápisy (sdělení JSI STROJ jistě každý cestou do zaměstnání ocení) a podivné obrázky, jejichž význam často není k pochopení…Tak to již brzy bude patřit minulosti. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), konkrétně divize Správa mostů a tunelů, která má tento podchod na starosti, chystá v dubnu opravu podchodu, společně s instalací nových světelných tabulí.

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko (ZST) by chtěl ve spolupráci se SŽDC podchod výtvarně upravit a tím dále zlepšit kvalitu tohoto veřejného prostoru. Chce se ujmout role koordinátora a dát i  veřejnosti možnost se do renovace tišnovského nádražního podchodu zapojit. Vítáme zejména:

 1. Výtvarné návrhy (motivy s případným popisem)
 2. Další nápady spojené s obnovou vlakového podchodu.
 3. Aktivní zájem o spolupráci při provádění. Uvítáme zejména osoby se zkušenostmi z výtvarné práce, předběžně jsme již některé výtvarníky kontaktovali.

Návrhy i další zprávy můžete zasílat elektronicky na adresu sebevedome@tisnovsko.eu  nebo klasicky v papírové podobě do Ekoporadny Tišnovsko, nám. 28. října 28, 666 01 Tišnov. Zde můžete návrhy předat také osobně v provozní době Ekoporadny každou středu od 14 do 18 hod. Nezapomeňte připojit váš kontakt. Návrhy a zprávy očekáváme do 20. dubna.

Předpokládáme vystavení doručených návrhů v prostoru Ekoporadny 22. dubna.

Financování akce je v současné době rozpracováno. Předpokladem je získání příspěvku  od města Tišnova a dobrovolných příspěvků včetně příspěvku spolku Za sebevědomé Tišnovsko, který by chtěl tímto způsobem přispět ke kultivaci veřejného prostoru. Občané a firmy mohou přispět formou peněžních darů, které budou určeny výhradně k výše uvedenému účelu na základě darovací smlouvy.

Číslo účtu je: 210347344/0300 (ČSOB), do zprávy pro příjemce připište své jméno, aby bylo možné dary přiřadit a vystavit darovací smlouvy.

Za sebevědomé Tišnovsko

Jaký byl Den Země 2014

Náš spolek se již tradičně připojuje k oslavám Mezinárodního Dne Země. Jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující na dopady ničení životního prostředí. První Den Země byl zorganizován v San Francisku 22. dubna 1970. Cílem bylo zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Akce měla velký ohlas zejména mezi studenty. OSN začala tento svátek slavit o rok později. Iniciativa se postupně rozšířila po celém světě a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Oslavy svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale trvají téměř celý měsíc.

Od roku 2007 pořádá oslavy Dne Země také tišnovská ekoporadna v podobě čištění místních toků. Prvním rokem se dobrovolníci se zájmem o pomoc přírodě aktivně podíleli na sběru odpadků na okrajích koryta řeky Svratky, v následujícím roce se čistily břehy Závistky a okolí koupaliště, v roce 2009 a 2010 to byla opět Svratka, v roce 2011 proběhlo čištění říčky Lubě, v roce 2012 Závistky a svahů Klucaniny a v loňském roce přišly na řadu břehy potoka Besénku a příkopy u silnice.

I letos proběhla pro nadšené ochránce čistoty v přírodě brigáda, která se uskutečnila v sobotu 12. dubna 2014. Sešlo se nás přibližně kolem 30, asi 12 dospělých a zbytek dětí od nejmenších po dospívající, 15 dětí se třemi vychovatelkami bylo z dětského domova. Trasa nás vedla Trmačovem až k Besénku, kde jsme se rozdělili do dvou skupin a s pytli v ruce začali sbírat odpadky. Bylo co čistit, naplnili jsme kolem 15 pytlů. Po ukončení na všechny zúčastněné čekalo malé občerstvení v podobě špekáčků, které jsme si společně opekli na připraveném ohništi. Počasí nám přálo, vše proběhlo zdárně, krom mokrých nohavic a úleku z "hada" (slepýše).

Malým i velkým čističům patří velký dík, zvláště pak dětem z tišnovského dětského domova, jež se staly tradiční oporou při této ušlechtilé pomoci přírodě. Děkujeme také Městskému úřadu v Tišnově, který se jako každý rok podílel na zajištění občerstvení a odvozu pytlů s nasbíranými odpadky.

Hledáme dobrovolníky na pomoc při sběru žab ve Štěpánovicích!

Od roku 2008-9 migrují chráněná ropucha obecná a skokan hnědý k páření a kladení vajíček z lesů 3-5km vzdálených přes silnici k soukromému rybníku a kvůli projíždějícím vozidlům dochází k jejich velkému úhynu. Žáby ve směru k vodnímu zdroji putují ve dvojici – menší sameček sedí pevně na větší samičce, na které leží zodpovědnost za reprodukci. V rybniční vodě dochází k páření, pak se sameček odpojí a nechá oplodněnou samičku vyklást vajíčka. Samci snůšku několik dní hlídají a samičky se vrací jednotlivě zpět - do lesa, kde přirozeně žijí. Je tedy potřeba zajistit pomoc žábám v obou směrech. Možná vás napadá – proč? Rozježděné krvavé pozůstatky žab jsou dokladem toho, že došlo k chybě v lidském konání a tu se snažíme napravit. Navíc porušení druhové stability v oblasti může ovlivnit už tak křehkou rovnováhu v přírodě – stavy bodavého hmyzu, kterými se žáby živí a jejichž počty budou s oteplováním růst, jsou jednou z obav, které nás mohou vést k ochraně těchto nenápadných obyvatel našich lesů. Na zajištění migrace se v minulosti podíleli: manželé Macháčkovi z Křížovic, ZŠ Doubravník, o.s. Naša dědina ze Štěpánovic, Ekoporadna Tišnovsko, Obec Štěpánovice a řada jednotlivců. Každým rokem je třeba zbudovat zábrany po obou stranách silnice v délce asi 300m a zajistit sběr a přepravu žab za silnici a od rybníku zpět. Žáby během migrace nepřijímají potravu a potřebují urazit cestu k vodě a zpět co nejrychleji. Migrace začíná v závislosti na počasí v březnu a ukončuje se během května.

V sobotu 22. března se ve vybrané části podél silnice mezi starou a novou částí Štěpánovic budou stavět zábrany pro migrující žáby. V dalších dnech od 23. března do 10. května 2014 začne sběr ropuchy obecné a skokana hnědého.

Můžete-li přijít od konce března do zač. května pomoci, kontaktujte koordinátorku Adélu Nešporovou: nesporova.adela[zavináč]gmail.com, tel. 607088593.

Den stromů 2014

Milí přátelé stromů,
jak jsme již inzerovali, oslavíme letošní svátek stromů opět sázením v sobotu 25. řjna od 14.30 do 17 h 
účastí na dosazování třešňové aleje na Stanovisku, sraz pěších účastníků z Tišnova je ve 13.30 
na začátku stezky u nového hřbitova, ostatních ve 14.30 hod na Stanovisku. 
Vezměte si rukavice, nářadí i voda na zalévání budou zajištěny (letáček s info je v příloze).

Připojíme se k sázecí partě z řad hajáneckých zahrádkářů, Města Tišnova a k členům občanského sdružení Vinohrad z Hajánek a Stanovisek. Pan Petr Malášek, který hospodaří na statku na Stanovisku nás po skončení sázení zve k prohlídce statku a domluvě na další spolupráci našich spolků, což nejen stromům dává nový vítr do plachet! Spolek Vinohrad spojuje rodiny s dětmi a na statku nám rádi zprostředkují prohlídku pro rodiče a děti z Lesního klubu i z řad našich příznivců.
Na závěr sázecího odpoledne se projdeme do hospody v Jamném pro něco na zahřátí a pak domů.

Na viděnou se těší Jana Koudelová a Hela Pernicová

Kontakty na spolek ZST: www.sebevedome.tisnovsko.eu
               tel. 774023959 (JK)
               tel. 604950578 (HP)
Kontakty na Vinohrad, os: https://sites.google.com/site/osvinohrad/home
http://osvinohrad.rajce.idnes.cz/

Let84ek k akci.

Prodej výrobků fair trade na Tišnovských trzích 2014

I letos můžete na Tišnovských trzích pravidelně nakoupit produkty fair trade. Trhy se konají na náměstí Míru v Tišnově každou sobotu od 8 do 11 hodin, náš stánek zde najdete v těchto termínech:

 • 18. 10
 • 1. 11.
 • 29. 11 (nebo 30. 11.)

Nabízíme zejména různé druhy čajů, kávu, kakao, čokoládu a nerafinovaný třtinový cukr, tedy hlavně primární FT produkty bez většího podílu dalšího zpracování.

Darujte nepotřebné

Po příznivých zkušenostech opět vyhlašujeme sbírku na podporu Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu na Tišnovsku a to prostřednictvím předmětů, které doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty 13. září na Bleších trzích v Tišnově. Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Oblastní Charitě Tišnov nebo Diakonii Broumov.

Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo nepřijmout obnošené oblečení, elektroniku, objemné předměty apod. Předávka je možná po předchozí telefonické dohodě: 723 543 910 nebo 737 187 244.

Za případnou podporu děkujeme!

Seminář k procesu územního plánování města Tišnova

Návrh nového územního plánu, který na mnoho let ovlivní budoucí rozvoj města, je nyní ve stádiu vypořádávání připomínek a námitek, které musí zaměstnanci Stavebního úředu, úřadu územního plánování, zpracovat a předložit k projednávání. Jak občané, tak zastupitelé se budou k předloženému  návrhu opět vyjadřovat. Spolek Za sebevědomé Tišnovsko usiluje o co nejširší zapojení občanů i zastupitelů města do tohoto procesu. Kvalitně připravený územní plán bude mít dlouhodobě příznivý dopad na kvalitu života obyvatel i životní prostředí města Tišnova. Proto se členové spolku podíleli na tvorbě připomínek a společné námitky, podané prostřednictvím veřejného zástupce, podpořeného téměř 300 osobami. 

Tyto obyvatele Tišnova, kterým není lhostejné, jak se bude rozvíjet jejich město, podpořila Nadace VIA. Díky tzv. Rychlému grantu, který získal spolek Za sebevědomé Tišnovsko, bylo možné účinně hájit  práva občanů a zaplatit specialisty na územně-plánovací právo, kteří pomohli veřejnému zástupci podat kvalitní relevantní námitky a po právní stránce posoudit kvalitu připravované územně-plánovací dokumentace.

V květnu se na podporu práv občanů při zapojení se do územního plánování  a zvýšení právního povědomí z oblasti územního plánování uskutečnil vzdělávací seminář. Ten vedl právník ze společnosti  Frank Bold Society (dříve Ekologický právní servis). V návazné diskuzi byl věnován prostor konkrétním problematickým otázkám místního návrhu územního plánu.

Pro více informací kontaktujte: Zdeňku Dohnálkovou, Za sebevědomé Tišnovsko, 732 687 266, email zdenka.dohnalkova@gmail.com.

 

Spolek Za sebevědomé Tišnovsko se dlouhodobě snaží o zachování kulturního a přírodního dědictví Tišnovska, rozvoj kvality životního prostoru obyvatel Tišnova a podporu účasti místních obyvatel ve správních řízeních.

Rychlé granty představují jednoduše dostupné prostředky na řešení problémů, které se netýkají pouze několika občanů, ale přímo či nepřímo všech obyvatel dané lokality. Pomocí Rychlého grantu je možné upozornit na aktuální problematickou situaci, pružně a důrazně zareagovat na veřejné dění a/nebo získat odborné podklady pro alternativní řešení problému.

Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce v českých obcích, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.

www.nadacevia.cz

Zveme na čtvrtou Férovou snídani v Tišnově

Zveme vás na již čtvrtou Férovou snídani. Ta letošní se bude opět konat v parčíku na náměstí 28. října před lékárnou Arnica, a to v sobotu 10. května 2014 od devíti do jedenácti hodin. V případě deštivého počasí se bude snídat uvnitř, v zázemí nově zrekonstruované Ekoporadny Tišnovsko ve dvoře za lékárnou.

Zkuste ve svém oblíbeném receptu dát prostor surovinám fairtradového nebo lokálního původu a přijďte výsledek nabídnout ostatním. Drobné občerstvení a nápoje nabídnou i organizátoři.  Vítáni jsou všichni včetně rodin s dětmi, pro které chystáme tematický kvíz. 

Akce je součástí celosvětových oslav Dne pro fair trade, které se konají vždy druhou květnovou sobotu. Zodpovědnou spotřebu si na podobných piknicích připomenou jen v ČR skupinky v téměř stovce měst a obcí. 

Čištění Besénku 2014

Zveme Vás, na již tradiční akci ke Dni Země, jarní čištění břehů potoků a řek v našem regionu. Letošní rok se sejdeme v sobotu 12.4.2014 ve 14.00 hodin na náměstí Míru u kašny v Tišnově.

Z náměstí půjdeme po silnici do Lomničky a cestou budeme čistit příkopy. Z Lomničky budeme pokračovat po břehu potoka Besének až po soutok s řekou Svratkou. Tam celou akci zakončíme společným opékáním špekáčků.

S sebou si vezměte pracovní oděv a rukavice. Kdo můžete, vezměte si také reflexní vesty.

Srdečně zvou pořadatelé Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Vyšlo třetí číslo informačního čtvrtletníku

Přinášíme vám aktuální zprávy z činnosti našeho spolku.

Celý čtvrtletník je ke stažení zde. V případě zájmu o pravidelný odběr nás prosím kontaktujte.

Vánoční jedličky

Vánoční jedličky objednávejte SMS zprávou (JEDLIČKA_JMÉNO) do pondělí 16. 12. 12:00 na tel. čísle 737 572 957. Stromky budou k dispozici k vyzvednutí ve středu 18. 12. Od 14 do 18 hodin v Ekoporadně.

Prodej produktů fair trade

Výrobky fair trade z nabídky Ekoporadny Tišnovsko si můžete pravidelně nakoupit v provozní době ekoporadny (středa 14 - 17 hodin)  a na trzích, na náměstí Míru v Tišnově.

Nabízíme zejména různé druhy čajů, kávu, kakao, čokoládu, sušené ovoce a nerafinovaný třtinový cukr, tedy hlavně primární FT produkty bez většího podílu dalšího zpracování.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Oslavte s námi desátý Den stromů

Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko a s ním i jeho nejznámější akce pro veřejnost Den stromů letos slaví své 10. narozeniny. Oslava v neděli 20. října 2013 bude soustředěna do zázemí Lesního rodinného Klubu na Tišnovsku v Předklášteří a jeho okolí. Můžete se zúčastnit bohatého programu pro děti i dospělé, připraveného ve spolupráci s DDM Tišnov. V rámci oslavy bude také možnost ozkoušet si stromolezení a pobyt ve stromostanu - příbytku v korunách stromů. Kdo se chce dozvědět více, má možnost na http://www.stromostan.cz.

Průběh odpoledne:

 • 13.30
  • sraz u kašny na náměstí v Tišnově nebo 14. 00 - 14. 30. v Předklášteří u Porta Coeli, k dispozici bude plánek trasy s označením zastávek během cesty. Stanoviště jsou inspirována publikací Stromy Tišnovska.
 • 14.30
  • Zahájení oslavy 10. narozenin sdružení u týpí lesního klubu
 • 15.00 – 17.00
  • stromolezení a pobyt ve stromostanu s certifikovaným stromolezcem Františkem Žáčkem
  • „Stromová tajemství“ – poznávací lesní stezka s DDM Tišnov
  • ukázka vyřezávání ze dřeva
  • tvoření z přírodnin pro malé i velké
  • hudba na dřevěné nástroje
  • výroba nepečeného koláče z podzimního ovoce
  • zdravé občerstvení Lucie Entlerové
  • prezentace činnosti sdružení

Prodej výrobků fair trade na Tišnovských trzích

Výrobky fair trade z nabídky Ekoporadny Tišnovsko si můžete pravidelně nakoupit na Tišnovských trzích, které  se konají na náměstí Míru v Tišnově každou  sobotu od 8 do 11 hodin. Náš stánek zde najdete v těchto termínech:

 • 7. září
 • 21. září
 • 5. října
 • 19. října
 • 2. listopadu

Nabízíme zejména různé druhy čajů, kávu, kakao, čokoládu, sušené ovoce a nerafinovaný třtinový cukr, tedy hlavně primární FT produkty bez většího podílu dalšího zpracování.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Darujte nepotřebné

Po příznivých zkušenostech opět vyhlašujeme sbírku na podporu Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu Tišnovsko a to prostřednictvím předmětů, které doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty na Bleších trzích 21. září od 8 do 11 hodin v Tišnově. Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Oblastní Charitě Tišnov nebo Diakonii Broumov.

Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo nepřijmout obnošené oblečení, elektroniku, objemné předměty apod. Předávka je možná po dohodě v Ekoporadně Tišnovsko.

Dary je možno předat po telefonické domluvě: 777 554 716 nebo 737 187 244.

Za případnou podporu děkujeme!

Den koupání v řekách

Přijďte si s námi zaplavat ve Svratce, osvěžit se v chladivé vodě a užít si pěkné odpoledne u řeky. Sejdeme se v neděli 14. července u splavu na Březině a v 15 hodin uskutečníme společný „skok do vody“. Ovoce z vaší zahrady, buchty, pomazánky a jiné dobroty na piknik vítány. Počítáme s drobnými hrami pro děti i improvizovanou hudbou.

Ve stejný den jako my ve Svratce se budou společně koupat v řekách i na řadě dalších míst v naší republice i jinde v Evropě. Smyslem Dnem koupání v řekách je přivést veřejnost k zájmu o řeky a jejich okolí a upozornit na polozapomenuté výhody koupání v přírodě.

Řada lidí se domnívá, že voda v řece je špinavá a závadná. Kvalita vody v řece Svratce se při pohledu na dlouhodobá měření stále zlepšuje, a to hlavně díky výstavbě a rekonstrukcím čistíren odpadních vod. V oblasti Tišnova vykazuje už poměrně dobrou kvalitu, hodnocenou jako „voda velmi mírně znečištěná“. Toto zařazení je dáno např. zbytkovým znečištěním pod čistírnami odpadních vod. My se však budeme koupat vysoko nad vyústěním tišnovské čistírny a daleko po proudu od nejbližších obcí s čistírnami.

Na shledání s vámi se těší organizátoři z občanského sdružení Za sebevědomé Tišnovsko.

Férová snídaně v Tišnově již potřetí

sobotu 11. 5. od devíti hodin můžete opět v Tišnově posnídat fairtradové a lokální dobroty společně s dalšími lidmi podobného smýšlení. Třetí ročník akce Férová snídaně se tentokrát uskuteční na náměstí Míru v prostoru vedle radnice (u fontánky) a můžete tak účast na snídani spojit i s návštěvou Tišnovských trhů. Férovou snídani v Tišnově pořádá Ing. Zuzana Brzobohatá, členka pracovní skupiny pro fair trade v Evropském parlamentu, ve spolupráci s Ekoporadnou Tišnovsko a městem Tišnovem.

Zkuste připravit slanou nebo sladkou pochutinu za použití surovin lokálního nebo fairtradového původu a přidejte se k nám. Můžete také posnídat výrobek koupený na trzích nebo přijít jen tak – nápoje a drobné občerstvení připraví i organizátoři. Společně tak podpoříme mezinárodní iniciativu na podporu spravedlivějšího obchodování, která se koná vždy druhou květnovou sobotu na mnoha místech u nás i ve světě. 

Beseda a výstava o fairtradových družstvech v Peru

V květnu můžete navštívit i další akce věnované fair trade, pořádané Městským muzeem Tišnov. Jedná se o výstavu fotografií Díky fair trade, které pořídili Stanislav Komínek ze společnosti NaZemi, fotograf Lidových novin Tomáš Hájek a tlumočnice Markéta Kopková při cestování v Peru po družstvech, která obchodují v rámci systému fair trade. Během expedice vedla trojice nespočet rozhovorů s managementem družstev a jejich členy – pěstiteli kakaa, kávy a cukrové třtiny. Záměrem bylo zjistit, zda fair trade opravdu pomáhá zlepšit jejich životní situaci.

Výstava potrvá od 8.5 do 31.5 a uvede ji přímo jeden z účastníků expedice Stanislav Komínek besedou, která se koná dne 8. 5. od 16 hodin v přednáškovém sále muzea. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost dozvědět se více o přínosech a souvislostech fair trade!

Čištění Besénku

Stalo se již tradicí ekoporadenské činnosti ke Dni Země jarní čištění břehů potoků a řek v našem regionu. Letošní rok se sejdeme v sobotu 13.4.2013 ve 14.00 hodin na náměstí u kašny v Tišnově.

Z náměstí půjdeme po silnici do Lomničky a cestou budeme čistit příkopy. Z Lomničky budeme pokračovat po břehu potoka Besének až po soutok s řekou Svratkou. kde celou akci zakončíme společným opékáním špekáčků.

S sebou si vezměte pracovní oděv a rukavice. Kdo můžete, vezměte si také reflexní vesty.

Srdečně zvou pořadatelé Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Přednáška: Desatero domácí ekologie a ekomapa

Ekologický institut  Veronica a Ekoporadna Tišnovsko Vás srdečně zvou na přednášku "Desatero domácí ekologie a ekomapa".
Hledáte vyzkoušená doporučení a náměty jak se chovat ekologicky v běžném životě? Jak co nejlépe zacházet s vodou, energií, odpady či spotřebním zbožím? Víte co je to Ekomapa? Co na ní hledat, co přináší za výhody a jak do ní sami můžete přispívat?

Vše se dozvíte na prezentaci Ekologického institutu Veronica. Povídá a diskutuje Petr Ledvina. Každý návštěvník získá zdarma nové a přepracované vydání úspěšného titulu Desatero domácí ekologie.
Přednáška se uskuteční 13.3.2013 v 17.30 v Muzeu města Tišnova v Müllerově domě, Jungmannova 80. Vstup zdarma.

Plakátek k akci.

Přednáška je součástí projektu: „Environmentální poradenství jako nástroj individuálního dalšího vzdělávání. Aktivně, profesionálně, místně zakotveně" je spolu?nancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Přednáška: Jak se žije za polárním kruhem

Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu, a Lesní rodinný klub na Tišnovsku vás zvou na sedmou akci benefiční série. Vyprávění Zuzany Brzobohaté o cestě na ostrov Svalbard se uskuteční v pátek 1. února od 17 hodin v Muzeu města Tišnova na ulici Jungmannova 80.

Europoslankyně, zakladatelka a aktivní členka dětského oddílu 1. Brďo Tišnov Gingo a podporovatelka lesního klubu vám prostřednictvím svého vyprávění a fotografií přiblíží zážitky z cesty za polární kruh, na nejserverněji obydlený ostrov v Severním ledovém oceánu.
Pro návštěvníky bude nachystáno drobné občerstvení. V rámci akce proběhne sbírka na podporu dalšího provozování lesního klubu.

Bližší informace: tel. 737 553 300, http://lesniklub.tisnovsko.eu.

Kupte si živý vánoční stromeček v květináči!

Tímto krokem podpoříte naši snahu neničit kvůli několika dnům vánočních svátků spoustu mladých stromků, ale naopak využít tradice Vánoc k podpoře lesa výsadbou jedle bělokoré.

Všechny prodávané stromky mají certifikát FSC, což znamená, že pocházejí z přírodě blízkého lesního hospodářství.

K jedličce dostanete návod, jak se o ni starat a pozvánku na plánovanou slavnostní výsadbu do lesa.

Jedličky jsou v květináči a jsou velké cca kolem 40cm - v kvalitě dostatečné pro výsadbu do lesa. Prodej probíhá v Ekoporadně Tišnovsko od 26.11. do 21.12. každou středu od 14.00 do 17.00, nebo dle dohody.

Kontaktní údaje pro prodej tel. +420 737 553 300, email: ekoporadna@tisnovsko.eu, http://ekoporadna.tisnovsko.eu

Ekoporadna Tišnovsko, Nám. 28 října, č.p. 28, Tišnov (u lékárny Arnika).

Letáček k akci,
Návod jak se starat o Vánoční jedličky.

Přednáška: Nepál zblízka

Lesní rodinný klub na Tišnovsku a Květ života, celostní léčebné centrum, vás zvou na šestou akci benefiční série. Vyprávění Jana Kramáře o cestování po Nepál se uskuteční v úterý 27. listopadu od 17:30 v Květu života na náměstí Míru 115 v Tišnově.

Spolupracovník lesního klubu, hudebník a cestovatel vám prostřednictvím svého vyprávění a fotografií přiblíží zážitky z tříměsíčního putování po Nepálu. Pohyboval se v Himalájích v okolí posvátného místa Muktinath, zamířil také do odhlehlé západní oblasti k jezeru Rara.

Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit na další provozování lesního klubu.

Bližší informace: tel. 737 553 300, http://lesniklub.tisnovsko.eu.

Lesní rodinný klub na Tišnovsku provozuje Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Bleší trhy 3. listopadu 2012

V sobotu 3. listopadu proběhne poslední pravidelný sobotní trh s místními potraviny a výrobky u příležitosti podzimní Mezinárodní expozice minerálů. Prodej bude zpestřen blešími trhy. V nabídce některých prodávajících najdete opotřebované, ale ještě stále užitečné domácí potřeby, hračky, knihy, obnošené oblečení, starožitnosti apod. Nechcete také vy nabídnout k prodeji, co už doma nepotřebujete?

Nahlášení prodeje je nutné předem u paní Evy Zavřelové, Městský úřad, nám. Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov.cz, která vám rovněž poskytne bližší informace. Prodejní místo si můžete zajistit i sami nebo nabídku jednoduše rozložit na plachtu na zem.

Darujte nepotřebné!

Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko vyhlašuje sbírku na podporu své činnosti a to prostřednictvím předmětů, které doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty na Bleších trzích 3. listopadu od 8 do 11 hodin v Tišnově. Výtěžek bude využit na realizaci projektů Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Diecézní Charitě Brno nebo Diakonii Broumov.

Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo nepřijmout obnošené oblečení, elektroniku, objemné předměty apod. Předávka je možná v Ekoporadně Tišnovsko a to ve středu 24., v pátek 26., ve středu 31. října a v pátek 2. listopadu, vždy od 14 do 17 hodin.

Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, č.p. 28, tel.: 737 553 300, e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu. Více na http://sebevedome.tisnovsko.eu.

Za případnou podporu děkujeme!
Karolina Krátká

Vzácný host ze světa fair trade v Tišnově

V úterý 23. 10. přivítáme v Tišnově vzácnou návštěvu, která k nám zavítá podpořit nás ve snaze stát se tzv. Fairtradovým městem. Bude jí pan Antonio Jimenez z fairtradového družstva COOBANA z Panamy. Toto družstvo se věnuje především pěstování banánů. U nás zatím banány ani jiné tropické ovoce produkované v systému „spravedlivého obchodu“ nejsou běžně k dostání, ale je pravděpodobné, že brzy budeme mít možnost v ČR koupit banány právě od těchto panamských pěstitelů. Máme tedy jedinečnou možnost dozvědět se o tom, jak systém fair trade funguje v praxi a jaké jsou nebo nejsou jeho skutečné přínosy přímo od zástupce těch, na které je fair trade zacílen.

Dopoledne bude pan Jimenez besedovat se žáky a studenty tišnovských škol, kolem poledne se setká s představiteli města a odpoledne se uskuteční setkání se zájemci z řad veřejnosti. Začátek setkání je naplánován na 14 hodin v kavárně Městského muzea. Zájemce prosíme o předběžnou registraci účasti na e-mailu ekoporadna@tisnovsko.eu z důvodu možné změny či upřesnění času a místa setkání. Těm, kteří se na setkání nedostanou, doporučujeme krátké video o družstvu COOBANA pod názvem Going beyond Fairtrade in Panama (bananas). Za zprostředkování a spolupráci při přípravě návštěvy děkujeme neziskové organizaci NaZemi.

Den stromů 2012

Ekoporadna Tišnovsko a Komise životního prostředí MěÚ Tišnov vás tradičně zvou na společnou oslavu svátku stromů. V loňském roce jsme zahájili výpravy za významnými nebo něčím zajímavými stromy našeho regionu, o kterých jsme se dovídali z ankety Strom Tišnovska v letech 2005 – 2010.

Letos se vydáme do Předklášteří a jeho okolí. Sejdeme se v neděli 21. října ve 13.30 u kašny na náměstí v Tišnově, zájemci z Předklášteří na nás mohou počkat u vchodu do parku u bývalé Bauerovy vily (donedávna speciální školy). V parku, kde můžeme obdivovat hned několik velikánů i zajímavých exemplářů exotických stromů, nás příjemně zdrží kaštanovník jedlý, strom, který měli žáci školy nejraději a jehož plody každoročně sbírali a pekli si je ve školní jídelně. Pro nás je letos upeče L. Entlerová a nabídne k ochutnání i další pochoutky z kaštanové mouky. Pro zájemce o keltský stromový horoskop bude připraven kalendář i praktický výklad a možnost si „svůj“ strom v parku vyhledat.

Příjemně zahřátí pečenými kaštany si pospíšíme k památné hrušni za klášterem a od té se po modré značce vydáme vzhůru za starými douglaskami do lesní aleje „Jubileum“ vysázené v roce 1908 u příležitosti 60. výročí panování císaře Franze Josefa I. S její historií i současností nás seznámí revírník Jaroslav Špaček z Lesů České republiky. Poté budou mít všichni příležitost vyzkoušet si pohled na stromy a les z jiné než běžné perspektivy – zažít stromolezení, které bude zabezpečeno certifikovaným stromolezcem Mgr. Františkem Žáčkem (www.stromostan.cz) a bude připraveno jak pro dospělé, tak pro předškolní i školní děti (v době 15 do 17 hodin). Neváhejte využít příležitost dostat se bezpečně na vrcholky stromů a zpět.

Na setkání s milovníky stromů se těší pořadatelé.

Záměr „Tišnov - obchodní a školicí centrum Trnec“

Aktuální informace jsou průběžně zveřejňovány v sekci Supermarkety.
aktualiyace ke dni 25.08.2012

Výstava o dobrovolnictví je k dispozici na vystavení

Výstava věnovaná dobrovolnictví na Tišnovsku se zaměřuje na spolky, sdružení a jiné organizace, jejichž činnost je založena na nezištné práci členů a dobrovolníků. Výstavní panely představují či připomínají aktivity při obnově rozhledny v Tišnově, tradiční zájmové spolky, hasiče, sportovní kluby a oddíly, organizace podporující děti, mládež, seniory, celé rodiny i občany s postižením, kulturně činné spolky, neziskové organizace zaměřené na osvětu v oblasti zdraví či ochranu přírody aj. Všem je společná radost z konání bez ohledu na finanční zisk.

Výstava byla k vidění od září do listopadu 2011 v Muzeu města Tišnova a následně na ZŠ Smíškova. V roce 2012 v ZŠ 28. října, ZŠ Lomnice a Podhoráckém muzeu v Předklášteří. Nyní je možno ji zapůjčit k dalšímu vystavení. Bližší informace na sebevedome@tisnovsko.eu, tel. 737 187 244.

Prezentaci dobrovolnictví na Tišnovsku iniciovala u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu. Realizace proběhla ve spolupráci s občanským sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Dožínková trhová slavnost

V sobotu 18. srpna od 8 do 12 hodin se v Tišnově na náměstí Míru uskuteční Dožínková trhová slavnost.

Pásmo “Dožínky - písně, tance a promluvy k ukončení sklizně” v podání tanečního souboru KVJ Tišnov a muziky Donava seznámí návštěvníky s obrazem sklizňových tradic. Na stáncích bude kromě běžné nabídky sezónní zeleniny a ovoce, sýrů a dalších místních produktů možné zakoupit dožínkové koláče a několik druhů domácího chleba. Budete mít rovněž příležitost vidět řemeslné ukázky tradičního zpracování slámy a pletení ze slámy, práci s kukuřičným šustím a vlnou. Děti si budou moci samy vyrobit slámovou panenku i drobné ozdoby. Ekoporadna Tišnovsko vás seznámí s běžnými i méně známými druhy obilí a jejich využitím.

Přijďte s námi oslavit vrchol léta, těšíme se na vaši návštěvu.

Pořádají: MĚKS Tišnov, Podhorácké muzeum, Katolická vzdělávací jednota Tišnov, Za sebevědomé Tišnovsko. o.s.

Plakátek k akci.

„Já také nechci…“

„Já také nechci…“Na Den Země 21. dubna jsme zahájili kampaň upozorňující na problematiku psích výkalů ve veřejnémprostoru nazvanou „Já také nechci…“. Kampaň má napomoci řešení dlouhodobého problémus nepořádnými chovateli psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízí.

Návštěvníci oslav Dne Země na náměstí Míru mohli na vyznačeném místě uložit na společnou hromádku kámen, vyjadřující jejich nesouhlas s přemírou psích výkalů ve městě Tišnově. Na hromádce se sešlo 94 kamenů. Tento počet vnímáme jako významný. Ne každý komu situace vadí, mohl na Den Země přijít a ne každý si také na akci vzpomněl včas.

Občané také měli možnost prohlédnout si tematické informační panely, diskutovat a v neposlednířadě i vyplnit dotazník, který umožnil podrobněji zjistit jejich názory, postoje a zároveň navrhnout možná řešení. Vyplněný dotazník bylo možné odevzdat do 30. dubna v Ekoporadně Tišnovsko, nebo na Odboru správy majetku a investic města Tišnova. Vyplněných dotazníků jsme obdrželi 39.

V souhrnu lze konstatovat, že většina respondentů bydlí v Tišnově, vnímá problém psích výkalů jako významný a neuklízení po psech považuje za naprosto nepřijatelné. Nejvíce vadí psí výkaly na dětských hřištích, dále na travnatých plochách, chodnících a na sídlištích. Všichni majitelé psů uvedli, že výkaly po svém mazlíčkovi uklízejí. Dostatečnost počtu stojanů na sáčky a odpadkovýchkošů většina dotazovaných neumí posoudit. Pokud situaci posuzují, pak jejich počet označujíza nedostatečný. Respondenti nejčastěji uváděli, že vyhlášku upravující postihy pro nepořádné chovatele neznají, ale rádi by se s ní seznámili.

Většina občanů, která viděla nepořádného majitele a jeho psa „při činu“ jej oslovila a vyzvala k úklidu.

Často se ale setkala s agresivním chováním dotčeného.

V případě nepořádného pejskaře by měli, dle výsledků dotazníku, zasáhnout inspektor veřejného pořádku a policie.

Dále se sešla celá řada zajímavých návrhů jak situaci řešit a také mnoho otázek k zajištění pořádku ve městě. Podrobné výsledky ankety, zodpovězené dotazy, vybrané pasáže z městské vyhlášky i podněty občanů budou zveřejněny nejpozději do 31. května na internetových stránkách Ekoporadny Tišnovsko a na stránkách Města Tišnova. Nejčastější dotazy budou i s odpovědí zveřejněny v příštím vydání Tišnovských novin.

Dalším krokem v kampani „Já také nechci…“ bude veřejné setkání občanů města Tišnova s odpovědnými zástupci města. Cílem setkání bude společné nalezení konkrétních kroků a opatření vedoucích ke zlepšení situace v Tišnově.

Organizátory kampaně jsou Ekoporadna Tišnovsko, Město Tišnov a Komise životního prostředí města Tišnova.

Ing. Hana Ondrušková, Mgr. Zdeňka Dohnálková

Přednáška: O plánování a možnostech rozvoje města

Ve spolupráci s městem Tišnovem Vás zveme na přednášku významného brněnského urbanisty a architekta ing. arch. Jaroslava Dokoupila, která se bude konat dne 22. 5. 2012 v 18 hodin ve velkém sále MěKS, Mlýnská 152, Tišnov.

Jste spokojeni s úrovní architektury současné výstavby v Tišnově? Jaká lze nastavit pravidla pro to, aby v našem městě vznikaly stavby a městské prostory kultivované a příjemné, na které můžeme být hrdí? Jaké jsou k tomu funkční nástroje, kdo je součástí rozhodovacího procesu a kdo nese zodpovědnost? Na přednášce se dozvíme o tom, jak funguje regulační a územní plán, o funkci hlavního architekta města, o významu architektonických soutěží, o úloze místních politiků a roli občanských iniciativ. Budou uvedeny příklady fungování podobně velkých měst. Srdečně zveme veřejnost i zastupitele města Tišnova, všechny, kterým záleží na budoucí podobě města.

Pořádá Město Tišnov ve spolupráci s o. s. Za sebevědomé Tišnovsko

Férová snídaně

Kdy: sobota 12. května od 9 do 11 hod.
Kde: v parku na nám. 28. října v Tišnově

Druhá sobota v květnu je Světovým dnem pro Fair Trade. Oslavme ho stejně jako lidé v řadě dalších měst v ČR i ve světě. Přidejte se k nám a přijďte posnídat s podobně naladěnými lidmi, podpořit myšlenku sociálně, ekonomicky a ekologicky spravedlivějšího obchodu a popov&ia cute;dat si také o zapojení Tišnova do kampaně Fairtradová města.

Nápoje a drobné občerstvení zajistí pořadatelé, ale vítána je i iniciativa příchozích. Každý, kdo donese pochutinu vyrobenou z Fair Trade nebo lokálních surovin, dostane drobný tematický dárek.

Den Země 2012

SOBOTA  21. dubna  od 8 do 11 hodin na nám. Míru

 • 08.45   zahájení Dne Země a pravidelné trhové sezóny 
 • 08.50   uvedení kampaně „Já také nechci…“
 • 09.00   přehlídka modelů z odpadů ZŠ nám. 28.října Tišnov
 • 09.20   jarní bubnování 
 • 09.50   uvedení kampaně „Já také nechci…“
 • 10.00   přehlídka modelů z odpadů ZŠ nám. 28.října Tišnov
 • 10.20   povídání o odpadech
 • 10.50   jarní bubnování 
 • 11.00   závěr oslav Dne Země

Hry pro malé i větší děti připravené DDM Tišnov.
Hra „Člověče, nezlob se“ u stánku firmy Elektrowin.
Dárek pro každého, kdo přinese drobné nefunkční elektrozařízení.
KTS Ekologie předvede svozový odpadový vůz.
Informační panely Ekoškoly ZŠ nám. 28 října, Města Tišnova a Ekoporadny Tišnovsko.
Kamenný protest: na určené místo můžete uložit Váš kamínek jako nesouhlas s výskytem psích výkalů na veřejných prostranstvích.

NEDĚLE 22. dubna od 13 do 18 hodin

 • 13:00 Dospělí a starší děti - čištění břehů Závistky, sraz u restaurace Červený mlýn 
 • 13:00 Rodiče a menší děti - čištění svahů Klucaniny, sraz u letního kina. 
 • 17:00 Závěr čištění s občerstvením u ohniště na Sychráku pod hřištěm v Halasově ulici.

Pořádá: Město Tišnov ve spolupráci se ZŠ 28.října, DDM Tišnov a Ekoporadnou Tišnovska

Výstava o dobrovolnictví v Předklášteří je prodloužena do 6. května

Výstavu věnovanou dobrovolnictví na Tišnovsku je možno shlédnout až do neděle 6. května v Podhoráckém muzeu, pobočce Muzea Brněnska, kde je rozšířena o dobrovolné aktivity občanů z Předklášteří.

Prezentace se zaměřuje na spolky, sdružení a jiné organizace, jejichž činnost je založena na nezištné práci členů a dobrovolníků. Výstavní panely představují či připomínají aktivity při obnově rozhledny v Tišnově, tradiční zájmové spolky, hasiče, sportovní kluby a oddíly, organizace podporující děti, mládež, seniory, celé rodiny i občany s postižením, kulturně činné spolky, neziskové organizace zaměřené na osvětu v oblasti zdraví či ochranu přírody aj. Všem je společná radost z konání bez ohledu na finanční zisk.
Výstava byla k vidění od září do listopadu 2011 v Muzeu města Tišnova, následně na ZŠ Smíškova a v roce 2012 v ZŠ 28. října a ZŠ Lomnice.

Prezentaci dobrovolnictví na Tišnovsku iniciovala u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu. Realizace proběhla ve spolupráci s občanským sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, o.s.

Darujte nepotřebné

Vyhlašujeme sbírku na podporu další činnosti a to prostřednictvím předmětů, které doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty na Bleších trzích 28. dubna od 8 do 11 hodin v Tišnově. Výtěžek bude využit na realizaci projektů  Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Diecézní Charitě Brno nebo Diakonii Broumov. Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Pořadatelé sbírky si vyhrazují právo nepřijmout obnošené oblečení, elektroniku, objemné předměty apod.
Předávka je možná v Ekoporadně Tišnovsko a to ve středu 18., v pátek 20., ve středu 25. a v pátek 27.4. vždy od 13 do 17 hodin.

Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, č.p. 28, tel.: 549 210 805, 737 187 244, e-mail: lesniklub@tisnovsko.eu. Více na http://sebevedome.tisnovsko.eu.

Za případnou podporu děkujeme!

Otevřený dopis zastupitelům města Tišnova

20.1.2012

Zástupci sdružení Za sebevědomé Tišnovsko o.s. se detailně seznámili se záměrem firmy EMBRA,s.r.o., „Tišnov - obchodní a školicí centrum Trnec“, který představuje vybudování obchodního a školicího centra, parkoviště a parkovacího domu ve stávajícím areálu pily Tišnovská dřevovýroba s.r.o., kdy provoz pily bude zrušen a budovy odstraněny. Investor plánuje velkoprodejnu pronajmout společnosti REWE Group (provozující obchodní řetězce Penny market a Billa) a další prostory restaurace a několika menších prostor nabídnout jiným podnikatelským subjektům.

Vzhledem k existenci již tří velkoplošných nadnárodních prodejen v západní polovině města považujeme vybudování jedné další za zcela nadbytečné. Tento názor vychází ze studie „Maloobchod v Tišnově – současný stav a možnosti rozvoje“ z r. 2004, ze které vyplývá, že průměrného plošného standardu 373 m2 prodejní plochy na 1000 obyvatel bylo dosaženo již existencí tehdy jediného Penny Marketu. Ostatní otevřené supermarkety (Albert, Tesco) pak tento standard výrazně převyšují.

Návrh představuje typový komerční objekt s nápadnou fasádou pokrytou sendvičovými panely, architektonická hodnota stavby je tedy velice nízká. Z hlediska urbanistické koncepce toto řešení neplní městotvornou funkci, ani zde není respektován charakter okolní zástavby rodinných domů. Také s ohledem na platný územní plán se návrh jeví jako problematický - záměr se dle výkresu urbanistického řešení ÚPN SÚ Tišnov nachází v ploše výrobních aktivit označených Vp/x (výrobní aktivity s požadavkem na zlepšení životního prostředí), kde jsou komerční aktivity podmínečně přípustné, avšak musí splňovat požadavek nezávadnosti vůči okolní obytné zástavbě.

Z hlediska životního prostředí je navrhovaný záměr pro lokalitu a její okolí předimenzovaný a byl by zdrojem narušení a následného trvalého zhoršení kvality životního prostředí. Jedná se především o rizika způsobené zvýšenou dopravní a provozní zátěží:

 • zvýšení hladiny hluku způsobené průjezdem nákladních vozidel
 • znečištění ovzduší provozem plynové kotelny, parkovacího domu a venkovního parkoviště
 • světelného znečištění po dobu předpokládaných dlouhých provozních hodin supermarketu

Navíc jsme přesvědčeni, že výstavba dalšího supermarketu by již byla pro místní živnostníky přímo likvidační. V době, kdy se většina měst o počtu 5 až 15 tisíc obyvatel přesvědčuje, jaký má zřízení více než jednoho supermarketu negativní dopad na infrastrukturu obce, je opakování stejné chyby nerozumné (viz situace ve Velkém Meziříčí, Kuřimi aj).

Myslíme si, že lepší variantou je vzít si příklad z pozitivních a nevšedních řešení a zvolit pro naše město takové, které zajistí občanům jak práci u místních živnostníků, tak možnost nakupování od místních prodejců, neboť tento přístup zajistí kontinuitu a soudržnost města a jejich obyvatel.

V lokalitách, kde služby chybí (např. v severovýchodní části Tišnova), se nabízí možnost vybudovat městské prostory a nabídnout je k provozování místním, již osvědčeným živnostníkům. Věříme, že město Tišnov je výjimečným městem, a tudíž si zaslouží výjimečná řešení. Lokalita končícího provozu pily je typickým územím tzv. brownfields a zaslouží si revitalizaci kvalitním návrhem s převahou bytové zástavby, s menší občanskou vybaveností a se zapojením místních živnostníků.

Zároveň se domníváme, že pro zdravý a společensky harmonický rozvoj města je nezbytná komunikace mezi radními a drobnými i středními živnostníky, kteří svou prací přispívají k zaměstnanosti i vyvážené obslužnosti regionu. Pravidelné setkávání s nimi by umožnilo lépe rozhodovat o dalším vývoji ve městě. Zároveň by bylo vhodné vytvořit prostor pro předávání požadavků občanů na kvalitu některých služeb. Jako první krok tedy požadujeme po vedení města, aby svolalo veřejné projednání předkládaného záměru.

Projekt je nyní ve fázi zjišťovacího řízení (ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí), v jehož rámci bylo možné podávat připomínky na Odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Do projektové dokumentace je možno volně nahlédnout na Odboru správy majetku a investic MěÚ Tišnov.

Více čtěte v sekci Supermarkety.

Další výherci ze slosování kvízů k výstavě Dobrovolnictví na Tišnovsku

Od slavnostního zahájení výstavy byly v rámci Tišnova shromažďovány další vyplněné lístky kvízu, který byl zaměřen na dobrovolnictví na Tišnovsku. Slosování proběhlo v rámci kulatého stolu 2. listopadu pořádaném ing. Bc. Zuzanou Brzobohatou, poslankyní Evropského parlamentu.

Výherci, kteří získali dárkové balíčky s Fair trade výrobky, jsou:

 1. Jan Křehlík, Tišnov
 2. Radka Nedvědová, Tišnov
 3. František Veselý, Tišnov

Gratulujeme!

Výstava Dobrovolnictví na Tišnovsku prodloužena do 6.11.2011

Pokud jste ještě nestihli navštívit výstavu věnovánou dobrovolnictví na Tišnovsku, máte možnost až do 6. listopadu. Prezentace je zaměřená na spolky, sdružení a jiné organizace, jejichž činnost je založena na nezištné práci členů a dobrovolníků. Výstavní panely a doprovodné předměty představují či připomínají aktivity při obnově rozhledny v Tišnově, tradiční zájmové spolky, hasiče, sportovní kluby a oddíly, organizace podporující děti, mládež, seniory, celé rodiny i občany s postižením, kulturně činné spolky, neziskové organizace zaměřené na osvětu v oblasti zdraví či ochranu přírody aj. Všem je společná radost z konání bez ohledu na finanční zisk.

Výstavu Dobrovolnictví na Tišnovsku pořádá u příležitosti Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 Ing. Bc. Zuzana Brzobohatá, poslankyně Evropského parlamentu. Na realizaci spolupracovalo občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, o.s. a Muzeum města Tišnova. Pro další informace se můžete obracet na adresu: dobrovolnictvi@tisnovsko.eu nebo tel. 549 213 801.

Za pořadatele srdečně zvou Karolina Krátká a Kateřina Brdíčková.

Den stromů 2011

20. října: Oslava Dne stromů ve městě

- Sázení stromu v areálu tišnovské nemocnice (13 hod.)
V areálu tišnovské nemocnice bude z iniciativy a daru o.s. Tišnovský vozíčkář vysazen nový strom. Pomáhat budou rodiče a děti z RC Studánka.
- Obnova sadu na Sychráku s herním odpolednem pro děti (13:30 hod.)
Vysazeno bude 10 ks stromů starých ovocných odrůd. Zveme děti ze školních družin, maminky s dětmi i veřejnost. Následuje odpoledne plné her a soutěží k poctě ovocných stromů a jejich darů.

23. října: Vycházka k Žižkovu dubu

Odjezd autobusem ve 12:40 od tišnovského nádraží do Lomnice (příp. sraz v Lomnici na náměstí ve 13 hodin).
- Návštěva zámeckého parku a seznámení záměrem obnovy zchátralé zámecké oranžérie (Ing. D. Fetterová)
- Turistická vycházka na vrch Ledňov k tzv. Žižkovu dubu starému téměř 800 let (ing. A. Vitoul a členové Okrašlovacího spolku pro Lomnici a okolí)

Darujte nepotřebné

Vyhlašujeme sbírku na podporu činnosti a to prostřednictvím předmětů, které doma již nepotřebujete. Nashromážděné dary budou nabídnuty na Bleších trzích 22.1O. od 8 do 11 hodin v Tišnově. Výtěžek bude využit na realizaci projektů Ekoporadny Tišnovsko a Lesního rodinného klubu na Tišnovsku. Vše cenné a neprodané bude následně věnováno Diecézní Charitě Brno. Konkrétně můžete darovat starožitnosti, domácí potřeby, hračky, knihy, nevhodné dárky, bytové doplňky apod. Vyhrazujeme si právo nepřijmout obnošené oblečení, elektroniku, objemné předměty apod. Předávka je možná do 20.10. v úterky od 13 do 16.30 nebo ve čtvrtky od 13 do 17.30.

Kontakt: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, č.p. 28, tel.: 549 210 805, 723 543 910, e-mail: ekoporadna@tisnovsko.eu.

Za případnou podporu děkujeme!

Kvíz k výstavě Dobrovolnictví na Tišnovsku

Správné odpovědi na otázky z kvízu na téma Dobrovolnictví na Tišnovsku získáte návštěvou výstavy, která je umístěna v Muzeu města Tišnova do 4.11. Další slosování všech vyplněných lístků kvízu proběhne v rámci kulatého stolu 2. listopadu. Na výherce čekají dárkové balíčky s Fair trade výrobky.

Kvíz stahujte zde.

Vyplněné kvízy je možno do 31.10.2011 předat v tišnovském muzeu, knihovně, informačním centru a v Ekoporadně Tišnovsko nebo poslat na adresu dobrovolnictvi@tisnovsko.eu. Do slosování mohou být zařazeny jen ty, které budou vyplněny a kde bude uvedeno jméno a kontakt.

Výherci ze slosování na vernisáži konané 11.9. jsou:

 1. Jana Juříčková, Tišnov
 2. Petr Burian, Deblín
 3. Titus Ondruška, Tišnov

Historie a současnost dobrovolnictví v České republice:

Členové sdružení vypracovali pro poslankyni Evropského parlamentu ing. Zuzanu Brzobohatou přehledovou studii o dobrovolnictví v ČR. Dokument se věnuje historii a současnosti dobrovolnictví v České republice v kontextu Evropského roku dobrovolných činností na podporu aktivního občanství pro rok 2011. Kromě historického vývoje dobrovolnictví a jeho právního vymezení v současnosti je zde popsáno i širší pojetí v praxi včetně příkladů dobré praxe z Tišnovska a Brna. Studie rovněž představuje motivy, které lidi vedou k nezištné pomoci.

6.12.2010.

Cesta ke spokojeným nákupům?

Minulý měsíc byl v centru Tišnova otevřen nový supermarket, který provozuje firma Ahold. Developery a soukromými investory jsou plánovány celkem tři další supermarkety (Tesco na Mlýnské ulici, Interspar v lokalitě Za Mlýnem a Billa v prostoru bývalé pily na Trnci). Pro mnoho občanů jsou to vítané zprávy, protože v naznačeném vývoji vidí výrazné zlepšení nákupních podmínek. Povede však uskutečnění těchto projektů k opravdu větší spokojenosti občanů?

Dlouhodobě podporujeme všechny snahy o zachování a zlepšení nakupování jak v centru Tišnova, tak i v jeho v obytných částech. Proto vítáme současnou snahu města Tišnova řešit absenci obchodu v nové části města Na Honech, kde developeři stavět nechtějí a kde je obchod s potravinami a základní drogerií velmi potřebný.

S výstavbou prodejny Tesco na Mlýnské ulici však nesouhlasíme. V roce 2008 byl městskému zastupitelstvu firmou Fuertes Development představen „polyfunkční objekt“ se třemi podlažími, který měl obsahovat nákupní pasáž s malými obchody, byty a prodejnu potravin. Parkování pro rezidenty i návštěvníky bylo plánováno v podzemním podlaží. Již tehdy bylo jasné, že takový objekt ke zlepšení životního prostředí v centru města nepřispěje, ale rozšíření bytových možností bylo důvodem, proč mnozí zastupitelé pro projekt hlasovali a tento projekt podpořili (stavba je plánována zčásti i na městských pozemcích). V roce 2010 však došlo ke změně projektu, údajně kvůli nevhodnému geologickému podloží, a to tak, že objekt má být snížen na jedno podlaží a nebudou v něm ani byty, ani více plánovaných menších prodejen či provozoven, pouze supermarket pro firmu Tesco a dvě malé plochy pro jiné prodejny.

Necháme-li stranou zjevnou nepotřebnost dalšího supermarketu v této části města(ve vzdálenosti do 500 metrů jsou další tři velké prodejny tohoto typu), vznikne zde zejména problém dopravní a návazně problémy související s bezpečností , zdravím a hygienou životního prostředí obyvatel města (zvýšení počtu projíždějících i parkujících automobilů, zvýšení hlučnosti, emisí výfukových plynů a polétavého prachu). Vlivem sousedství hory Květnice je centrum Tišnova malé a jeho ulice jsou úzké. Dopravní situace ve městě je již nyní neuspokojivá a napjatá a je proto zřejmé, že výstavbou Tesca v prostorově omezeném prostředí historické zástavby se dopravní zatížení zvýší natolik, že bude docházet ke kolapsovým situacím. Chceme rovněž upozornit na to, že unifikovaný oplechovaný kubus, který je pro stavby Tesco příznačný, je pro dané místo urbanisticky nevhodný a rušivý.

Za poměrně zdařilou a pro rozvoj městského centra prospěšnou naopak považujeme nedávno postavenou budovu na rohu ulic Mlýnské a Brněnské, ve které je kromě ČSOB několik obchodů drobných podnikatelů a v prvním patře nábytkářské studio. Domníváme se, že k hodnotám a kvalitám života ve městě našeho typu patří i pestrá škála malých obchodů a provozoven. Jejich životaschopnost je ale výstavbou nadměrného počtu supermarketů ohrožována. Je možné namítnout, že ceny v tradičních obchodech bývají o něco vyšší než v řetězcových velkoprodejnách. Kupující je v nich ale v osobním kontaktu s prodávajícím a je jeho skutečným zákazníkem, na kterém mu záleží. Pestré a relativně klidné městské centrum je přitažlivé pro obyvatele i návštěvníky. Musí být však zároveň bezpečně průchodné, chodec nemůže být čímsi rušivým a v podstatě nežádoucím. Není možné, aby se náměstí a okolní ulice stávaly hlavně místem pro průjezd a parkování aut, jak se dosud v Tišnově děje.

Domníváme se, že město Tišnov by mělo nechat vypracovat jasně stanovenou urbanistickou koncepci, podle které by byl zvažován jak vzhled, tak umístění a funkčnost nových staveb. Koncepce by mohla mít formu regulačního plánu, řešícího veřejná prostranství, která v územním plánu řešit nelze. Vymezila by ulice, náměstí a parky, a tedy i hranice mezi soukromým a veřejným prostorem. Nedocházelo by k takovým situacím, jako dnes, kdy je v cenné části historického centra plánována velká soukromá stavba, která znehodnotí veřejný prostor.

Výsledky 2010 (stromroku.tisnovsko.eu)

Kategorie STROMY:

 • 1.místo: strom č. 2 - BRUMOVSKÝ BUK, 222 hlasů
 • 2.místo: strom č. 3 – OŘEŠÁK U PALCE, 48 hlasů
 • 3.místo: strom č. 9 – TOPOL V BŘEZINĚ, 26 hlasů
 • 4.místo: strom č. 7 – LÍPA UNÍN, 23 hlasů
 • 5.místo: strom č. 11 – JASAN U KŘÍŽKU V TIŠNOVĚ, 12 hlasů
 • 6.místo: strom č. 8 – JASANY ZA DEBLÍNEM, 8 hlasů

Kategorie ALEJE:

 • 1.místo: alej č. 1 – ČERNVÍRSKÉ LÍPY, 61 hlasů
 • 2.místo: alej č. 10 – LIPOVÁ ALEJ V PŘEDKLÁŠTEŘÍ, 51 hlasů
 • 3.místo: alej č. 6 – ALEJ KAŠTANŮ V OBOŘE, 35 hlasů
 • 4.místo: alej č. 4 – ALEJ JABLONÍ U LOMNIČKY, 18 hlasů
 • 5.místo: alej č. 5 – ALEJE K PRAMENI V DRÁSOVĚ, 11 hlasů
 • 6.místo: alej č. 12 – TŘEŠŇOVÁ ALEJ NA STANOVISKÁCH, 6 hlasů

HLASOVÁNÍ PRO STROM TIŠNOVSKA 2010 V PLNÉM PROUDU!

Kandidáty si můžete prohlédnout na stránce: stromroku.tisnovsko.eu

Hlasovat je možné přímo na výstavě v městské knihovně nebo na email: ekoporadna@tisnovsko.eu

Den stromů

24. října 2010 v nové stromové aleji za penzionem směrem na Květnici

9:00 – 11:00 Dopolední úklid v okolí nově vysazené aleje pod Květnicí.
Sraz pomocníků v 9 h u posezení s ohništěm za penzionem.

14:00 – 16:30 Stromová slavnost:

 • Vyhlášení ankety Strom Tišnovska a křest aleje mezi penzionem a vodárnou pod Květnicí
 • Cesta za zlatými jablky – zábavná stezka plná her a úkolů pro děti a mládež (jednotlivce, rodiče s dětmi i kolektivy základních škol), ve které si mimo jiné vyzkouší, zda vědí, co stromy potřebují k životu
 • Procházka po vyhlídkách a energeticky významných místech Květnice pro zájemce z řad dospělých

16:30 – 18:00 Společná oslava Dne stromů v Hospůdce pod Květnicí

Plakát ke stažení

Projekt je realizován za finanční podpory SFŽP, MŽP a JMK.

Výstava a hlasování pro nový Strom Tišnovska

Zveme vás do Městské knihovny Tišnov na výstavu a hlasování pro Strom Tišnovska 2010. Výstava je otevřena od 11. 10 do 22. 10 2010. Můžete vybírat z celkem dvanácti kandidátů ve dvou kategoriích.: Nejkrásnější strom a Nejkrásnější alej. Hlasovat je možné i elektronicky na adrese: stromroku.tisnovsko.eu a v sobotu 23. října na radnici během Tišnovských trhů. Výsledky ankety budou vyhlášeny na Stromové slavnosti v neděli 24. října.

PODPOŘTE LOMNICKÝ BUK V ANKETĚ STROM ROKU 2010

Nadace Partnerství, pořadatel ankety, vybrala z 53 návrhů 12 finalistů, mezi které se dostal i náš kandidát "Lomnický buk", loňský vítěz naąí ankety Strom Tišnovska. Hlasování probíhá od 1.8. do 10.10. 2010. Více informací zde

Analýza současného stavu Fair Trade v ČR

Členové sdruľení vypracovali pro poslankyni Evropského parlamentu ing. Zuzanu Brzobohatou přehledovou studii o Fair trade. Analýza popisuje historii, současný způsob dovozu, distribuce a prodeje, vývoj obratu a projekty spojené s propagací FT v ČR k listopadu 2009. Celá studie je dostupná zde.

Stromem Tišnovska 2009 je buk v Lomnici

Suverénním vítězem čtvrtého ročníku ankety Strom Tišnovska se stal třistaletý červený buk v zámeckém parku v Lomnici. Nominoval ho Obecní úřad v Lomnici a žáci osmého ročníku Základní školy v Lomnici, kteří získávání podrobných informací o tomto památném stromu věnovali i celý projekt v rámci volitelného předmětu Ekologická výchova. Jako každý vítěz ankety bude i tento strom v příštím roce přihlášen do celostátní ankety Strom roku. Druhé místo patří jinanu dvoulaločnému (Ginkgo biloba) v parku tišnovské nemocnice navrženému žáky ZŠ Smíškova a třetím nejúspěšnějším stromem tohoto ročníku je lípa u Floriánka v areálu kláštera Porta Coeli. Ankety se zúčastnilo víc než 500 hlasujících.

Dejte svůj hlas Stromu Tišnovska 2009

Zveme všechny milovníky stromů na výstavu nominací pro Strom Tišnovska 2009 a výstavu dětských výtvarných prací Nejkrásnější ovocný strom, které jsou instalovány v přízemí Městské knihovny v Tišnově a přístupné od 5. do 16. října 2009. Pro Strom Tišnovska můžete stejně jako v předcházejících ročnících ankety hlasovat, dětské práce bude hodnotit odborná komise. Pro ty, kteří nemohou na výstavu přijít, je připravena možnost elektronického hlasování na stromroku.tisnovsko.eu , pravidlem je, že z jedné adresy může být odeslán pouze jeden hlas. Kandidáty je možné podpořit i hlasovací listinou (se jménem hlasujícího, bydlištěm a podpisem), kterou zašlete neskenovanou, případně předejte Ekoporadně Tišnovsko do pátku 16. 10. Slavnostní vyhlášení Stromu Tišnovska 2009 a vyhodnocení dětské soutěže proběhne na Tišnovských trzích dne 17. 10. 2009, předpokládaný čas asi 10:15 hod.(od 8 do 10 hodin bude ještě možné zhlédnout výstavu stromů a hlasovat na radnici) V případě špatného počasí se celý program i vyhlášení uskuteční v Městském kulturním středisku.

Klub v Pejškově inspirovaný lesní mateřskou školou

Od 1. října začne příprava zázemí pro lesní školku v Pejškově. Jste zváni společně se svými dětmi, popř. dalšími příbuznými či známými, abyste poznali prostředí připravované lesní školky a zapojili se dle svých aktuálních možností do příprav terénu, stavění týpí, vytváření jednotlivých stanovišť apod.

Příprava zázemí pro lesní školku bude v průběhu října organizována každý čtvrtek a pátek v dopoledních hodinách. Přítomni mohou být rodiče s dětmi jakéhokoliv věku. Do konce října se rozhodne, jak bude probíhat samostatný program inspirovaný lesní mateřskou školou pro děti od 3 do 7 let.

Vzhledem k tomu, že dopravní spojení do Pejškova ráno mezi 7 a 10 hodinou prozatím není, nabízíme vám společné svážení auty z Tišnova a zpět, stačí dát vědět, kolik vás je a kdy chcete jet. Pokud naopak pojedete svým autem a máte ještě místo, ozvěte se nám prosím.

Do konce září bude spuštěn samostatný web http://klubpejskov.tisnovsko.eu.

Těšíme se na setkání s vámi!

Silvie Dračková, Vanda Marečková, Viktorie Šťastná a Karolina Krátká

KONTAKT: klubpejskov@tisnovsko.eu

Den stromů 17. a 18.října 2009.

Strom Tišnovska 2009 a Nejkrásnější ovocný strom

I letos se v Tišnově chystáme slavit Den stromů a po roční přestávce obnovujeme anketu Strom Tišnovska, pořádanou s návazností na celostátní Strom roku, která si mezi obyvateli tišnovského regionu získala řadu příznivců.

Aby se zajímavý strom vašeho okolí nebo vaší obce mohl stát nominovaným kandidátem, je třeba pořídit jeho fotografii ve velikosti 13 x 18 cm nebo větší (případně několik fotografií) a připojit potřebné údaje: název stromu, lokalitu, kde se nachází, jeho stáří a výšku (alespoň odhadem) a obvod kmene ve výšce 130 cm. Nezapomeňte také na tzv. příběh stromu, tedy veškeré dostupné a zajímavé informace o jeho životní historii. Uzávěrka je stanovena na 9.10 2009.

Vzhledem k tomu, že tématem letošního ročníku Dne stromů i stejnojmenné podzimní Trhové slavnosti jsou ovocné stromy a jejich praktický užitek, vyhlašujeme ještě speciální kategorii Nejkrásnější ovocný strom. Jsme zvědavi, která z četných jabloní, hrušní, třešní a dalších druhů ovocného stromoví našich domácích zahrad, ale i sadů a alejí v okolí se stane "ovocnou miss". Podmínkou pro účast je i zde zaslání fotografie s názvem stromu a popisem lokality, ostatní údaje dle možností a dostupnosti. Dětem z MŠ a 1. stupně základních škol nabízíme možnost ztvárnit toto téma výtvarnými technikami.

Všechny nominace, fotografie i výtvarné práce, budou vystaveny a bude pro ně bude možné hlasovat. Vyhlášení výsledků proběhne v sobotu 17. 10. 2009 na tišnovských trzích.

Bleší trhy 19. září.

Vzhledem k zájmu prodávajících a nakupujících při prvních bleších trzích se koná další akce už na podzim. 19. září nenajdete na jednotlivých stáncích místní potraviny a výrobky, ale obnošené oblečení, starožitnosti, domácí potřeby, VHS kazety, knihy a jinou papírovou veteš. Nechcete také vy nabídnout k prodeji, co už doma nepotřebujete? Zamluvení stánků a zaplacení poplatku za užívání veřejného prostranství v sazbě 15 Kč/m2 (poplatek za pronájem stánku se neplatí) jsou nutné předem u paní Evy Zavřelové, Město Tišnov, nám. Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov-mesto.cz, která vám rovněž poskytne bližší informace. Pořádání Bleších trhů na jaře a na podzim se stane pravidelným zpestřením Tišnovských trhů.

Trhy každou sobotu až do 31.10.

Každou sobotu si na tišnovském náměstí můžete vybrat z místních výrobků a potravin - některé jsou i v biokvalitě. Mezi pravidelně nabízené zboží patří biozelenina, domácí moučníky a pečivo, výrobky z ovčího a kozího mléka, med, pivo Kvasar ze Sentic, textilní výrobky, šperky, dárkové předměty aj.
Aktuální seznam prodejců sledujte ve vysílání Tišnovské televize, na stránkách trhy.tisnovsko.eu , na nástěnce Ekoporadny Tišnovsko vedle lékárny Arnica a v nové vývěsce přímo na náměstí (v horní části pod Poštou, u mapy Tišnovska).
Vzhledem ke kapacitě výrobců a pěstitelů je největší výběr po osmé hodině ranní.

Bleší trhy a Den Země v Tišnově

 • 25.4. 8-11 hod, náměstí Míru: Bleší trhy - prodej použitého a k životnímu prostředí šetrného zboží, prezentace ekologických organizací, akce ke Dni Země. Na stáncích najdete toto zboží:
  • obnošené oblečení, starožitnosti, VHS kazety aj.
  • knihy (knihy, plakáty, časopisy a jinou papírovou veteš k počtení i pokoukání představí originální tišnovský antikvariát)
  • potraviny ze spravedlivého obchodu se zeměmi Třetího světa a další nabídka Ekoporadny Tišnovsko
  • ukázka a prezentace látkových plen včetně příslušenství a nosítek na děti brněnského obchodu Brána k dětem.
  Přijďte i vy nabídnout, co už doma nepotřebujete. Pronájem trhových stánků je na Bleších trzích zdarma. Více informací: Eva Zavřelová, Městský úřad Tišnov, nám. Míru 111, přízemí, tel.: 549 439 851, e-mail: eva.zavrelova@tisnov-mesto.cz.
 • 26.4. 14 hod, náměstí Míru (u kašny): sraz zájemců o čištění břehů Svratky. Novinkou je sběr odpadků z nafukovacího člunu. Plovací vesty, pracovní rukavice a občerstvení zajištěno.
 • 28.4. 17 hod, Městská knihovna: přednáška RNDr. Nadi Johanisové PhD. na téma Ekonomická krize, příroda a my aneb průhledy do světa ekologické ekonomie
 • 24.4.-7.5., Mateřské centrum Studánka: výstava moderních látkových plen
 • 24.4. 9.30 a 10.30, 29.4. 17.30, 30.4. 17.30, 20.5. 16.30 Mateřské centrum Studánka: předávání zkušeností maminek s používáním látkových plen
Více informací najdete na trhy.tisnovsko.eu a www.studanka.webzdarma.cz nebo na tel. 549 439 851.

Vítání jara na Tišnovských trzích

První letošní trhová slavnost je připravena na 4. dubna. Loučí se se zimou, vítá nové roční období a připomíná blížící se Velikonoce. Na téma „Vynášení smrtky a přinášení létečka“ se můžete těšit na následující program:
 • od 8 do 9,30: lidové písně souboru Donava s cimbálem, houslemi, basou a harmonikou
 • od 9,30: slavnostní zahájení letošní trhové sezóny starostou města Tišnova ing. Františkem Svobodou a pořadateli
 • představení obyčejů a zvyklostí typických pro jarní svátky PhDr. Irenou Ochrymčukovou z pobočky Muzea Brněnska - Podhorácké muzeum v Předklášteří
 • dramatické pásmo ZŠ Předklášteří: Otvírání studánek žáků IV. třídy pod pedagogickým vedením Ilony Krausové, Vynášení smrti a vítání jara (žáci V. třídy a Eva Bauerová). Hru na zobcovou flétnu s dětmi nacvičila Lenka Novotná.
 • od 9 do 11 hodin: tvůrčí dílna pro děti a rodiče pod vedením Dagmar Lazarové, DDM Tišnov - zdobení léteček (narašených větviček), zdobení vajíček voskem, ukázka techniky madeira (provrtávání vajíček a zdobení bílým voskem) a pletení pomlázek se zkušenými koledníky z KVJ
 • Od 8 hodin najdete na trhových stáncích osvědčené zboží, ale také nabídku typickou pro jarní měsíce:
  • jidáše, zelené hlavičky, velikonoční perníčky a další cukrářské speciality Jarmily Ťapkové ze Svatoslavi,
  • kraslice zdobené reliéfní technikou Jarky Dospíšilové z Tišnova,
  • slámové kraslice a panenky ze šustí Naděždy Parmové z Blanska,
  • háčkované velikonoční ozdoby paní Fabiánové z Doubravníka,
  • domácí moučníky Hany Příbramské z Tišnova,
  • biozelenina farmy Pospíšilových z Holubí Zhoře a farmy Machovi z Osové Bítýšky,
  • domácí zabijačka manželů Korenekových z Hlubokých Dvorů,
  • pařený, uzený kravský sýr, tvaroh a jogurt z netínské Farmy rodiny Němcovy
  • točené i lahvové medové pivo Kvasar ze Sentic,
  • teplý punč, káva, čaj, čokoláda, grog,
  • běžné i exotické koření firmy Ondruš z Brna,
  • perníky a medovina Lenky Umláškové z Kuřimi,
  • keramické obrázky na zeď Martiny Hlouškové z Nedvědice,
  • potraviny pro zdravý životní styl ze Zdravé výživy Veronika,
  • káva, čaj, kakao, čokoláda a jiné Fair-trade potraviny ze zemí třetího světa, přírodně laděné dřevěné skládačky, pexesa pro děti a další zboží Ekoporadny Tišnovsko.
Vzhledem ke kapacitě výrobců a pěstitelů je největší výběr po osmé hodině ranní.

Jarní trhovou slavnost pořádá občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, město Tišnov, Podhorácké muzeum - pobočka Muzea Brněnska, DDM Tišnov, ing. Karel Říha – lesní školka a zahradnictví, ČSOB Tišnov.

Trhy v roce 2009

Pravidelné sobotní trhy budou i letos zahájeny v polovině června a pokud potrvá zájem prodejců i nakupujících, budou se opakovat každý týden až do konce října. Zároveň je naplánováno pět trhových slavností s doprovodným kulturním programem a tvůrčími dílnami pro děti a dospělé, které tematicky odpovídají zvykům a obyčejům v koloběhu roku. (Více se dočtete zde .) Letošní novinkou jsou Bleší trhy, kde mohou lidé bez poplatku za stánek prodávat, co jim doma přebývá. V roce 2009 se můžete konkrétně těšit na tyto trhové akce:
 • 4. dubna: Vynášení smrtky a přinášení létečka (prodej a doprovodný program)
 • 25. dubna: Bleší trhy (prodej použitého a přebytečného zboží, doprovodné akce ke Dni Země)
 • 16. května: Tišnovské trhy (pouze prodej)
 • 30. května: Tišnovské trhy (pouze prodej)
 • 13. června: Letnice (prodej a doprovodný program), zahájení pravidelných sobotních trhů
 • 29. srpna: Sklizňové slavnosti aneb Bez práce nejsou koláče (prodej a doprovodný program)
 • 26. září: Václavské hody (tradiční slavnosti pořádané městem Tišnov)
 • 17. října: Den stromů (prodej a doprovodný program)
 • 28. listopadu: Adventní slavnosti (prodej a doprovodný program)
 • 12. prosince: Adventní trhy (pouze prodej)

Aukce dětských kreseb pokračuje

I po Vánocích stále můžete využít možnosti podpořit Ekoporadnu Tišnovsko a zároveň získat některý z krásných obrázků tišnovských dětí, které byly vytvořeny pro anketu "Co si stromy myslí". Zapojte se do naší aukce, která je dostupná na http://aukce.tisnovsko.eu/. Vyvolávací cena obrázků je 100 Kč a výtěžek bude použit na financování provozu a činnosti ekoporadny.

Trhy v roce 2009

Adventní trhové slavnosti ukončily prodej místních potravin a výrobků na tišnovském náměstí v roce 2008. Obnovení pravidelných sobotních trhů je plánováno na červen 2009. Trhové slavnosti se budou v roce 2009 věnovat předvádění zvyků a obyčejů Podhorácka typických pro dané roční období. Můžete se těšit na Vynášení smrtky a přinášení létečka (4.4.2009), Letnice (13.6.2009), Sklizňové slavnosti (29.8.2009), Den stromů (17.10.2009) a Adventní trhové slavnosti (28.11.2009). Detailní popis plánovaných slavností na rok 2009 si můžete přečíst zde. Vítáme jakékoliv připomínky a náměty na adrese: trhy@tisnovsko.eu. U příležitosti Dne Země 25. dubna 2009 plánujeme založení tradice Tišnovských bleších trhů, dále pak trhů zaměřených na prodej knih a obrazů.

Adventní rozloučení s Tišnovskými trhy

29. listopadu

Zveme vás na poslední letošní prodej místních potravin a výrobků na tišnovském náměstí. Na jednotlivých stáncích se můžete těšit na výrobky zaměřené na období adventu i osvědčené zboží:
 • adventní věnce a dekorace ing. Karla Říhy z Řepky a Lenky Froňkové z Náměšti nad Oslavou
 • vánoční cukroví tří výrobců: ing. Milana Katolického z Řepky, Hany Příbramské z Tišnova a Jarmily Ťapkové ze Svatoslavi
 • vánoční jedličky, dárkové balíčky s Fair Trade výrobky ze zemí třetího světa, svíčky ze včelího vosku, ručně malované svícínky a další nabídka Ekoporadny Tišnovsko
 • svatomartinské víno a další sortiment Vinařství ing. Jana Plačka z Moravských Bránic
 • koření a bylinky Romana Ondruše z Brna
 • koření a čaje v biokvalitě, když nebude velký mráz, tak také biozelenina ve stánku ekofarmy Pospíšilových z Holubí Zhoře
 • zeleninová specialita z biopotravin a netradiční vánoční cukroví Šárky Koudelové (možno zakoupit do vlastních nádob - vhodné i jako oběd pro děti - nebo vychutnat přímo na náměstí)
 • pro zahřátí na několika stáncích: punč, grog, svařené víno, medovina, káva a čaj
 • biovíno, hroznový biomošt a víno zn. Austerlitz firmy Vinselekt Michlovský z Rakvic v nabídce sommeliéra a degustátora Milana Magniho ze Svatoslavi. Součástí prodeje bude i nabídka odborné vinařské literatury.
 • domácí zabijačka z farmy Korenekových v Hlubokých Dvorech
 • pařený, uzený kravský sýr, tvaroh a jogurt z netínské Farmy rodiny Němcovy
 • biopečivo z Veverské Bítýšky
 • potraviny pro zdravý životní styl z nabídky Zdravé výživy Veronika
 • perníky a cukrovinky paní Navrátilové z Vyškova
 • čerstvě vylisovaný mošt a jablka Josefa Hanáka z Brusné a Josefa Oplta z Nedvědice (v případě, že nebude velký mráz)
 • ručně točená keramika Petera Srny z Podivic (hrníčky, vázy, dochucovací soupravy aj.)
 • patchworkové přehozy, polštáře, ubrusy, tašky, hračky a další výrobky z dílny Jany Duškové z Tišnova
 • tkané a pletené výrobky (šály, ponožky, ponča, prostírky) a ošatky Marie Čigelské ze Sulíkova

Vzhledem ke kapacitě výrobců a pěstitelů je největší výběr po osmé hodině ranní.

Doprovodný program:
 • 8-10 hodin: soubor DONAVA s cimbálem, houslemi, basou a harmonikou rozezní náměstí poklidnými písněmi Dúbravěnko zelená, Ej lásko lásko, Okolo Jarošova, Až pudu na trávu, Okolo Hradišťa, A já mám koníčka, Za našima humny, Javorové husle, Pod tým naším okénečkem aj.
 • od 10 hodin: O Líné vodnici a zlé mořské babici - veselý příběh pro děti i dospělé zahrají Jarka Eliášová a Jarka Burešová z Rosic.


Adventní trhové slavnosti pořádá občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko ve spolupráci s městem Tišnov za finančního přispění ČSOB Tišnov.

Pozvánka na Adventní trhové slavnosti

29. listopadu proběhne na náměstí před radnicí předvánoční prodej osvědčeného i zcela nového zboží z Tišnovska a blízkého okolí s tematickým kulturním programem. Bližší informace poskytneme v průběhu listopadu na těchto stránkách.

Výsledky soutěže Co si stromy myslí

Písemná část

Kategorie dětí do 12 let

Vyhodnocené a oceněné práce: Anežka Žádníková, Damiám Matis, Magdalena Špačková, Natálie Nedomová
Další velmi zdařilé práce: Anna Francová, Markéta Kubešová, Veronika Bočková, Michaela Mičánová, Jan Homolka

Kategorie mládeže 13 - 17 let

Vyhodnocené a oceněné práce účastníků ve věku 13 – 15 let: Michal Vítek, Kateřina Vašíčková, Leoš Knoflíček
Další velmi zdařilé práce: Michal Himmer, Bernadeta Babáková, Filip Findura

Vyhodnocené a oceněné práce účastníků ve věku 16 – 17 let: Tereza Jordanová, Pavel Křenek, Lenka Jobánková
Další velmi zdařilé práce: Tereza Běličová, Edita Hečová, Růžena Svobodová

Kategorie dospělých

Vyhodnocené a oceněné práce: Anna Jobánková, Petra Frankeová

Výtvarná část

Kategorie dětí do 12 let

MŠ Sluníčko – Ježci, MŠ Sluníčko – Žabky, MŠ Květnická (odd. 3 – 6 let), Kolektiv žáků 6.C. a 7. C ZŠ na nám. 28. října
+ individuální ocenění pro Vendulu Kameníkovou, Michaelu Vaškovou a Markétu Pavlíčkovou

Kategorie mládeže 13 - 17 let

Žáci 9. B a 9. D ZŠ na nám. 28. října, s konkrétním oceněním pro Erika Louse
Erika Horváthová a kolektiv žáků ZŠ a DD v Předklášteří

Kategorie dospělých

Jiří Ondra, Radim Tichý

Cena diváka (výsledek hlasování na výstavce na radnici během Trhových slavností):

Děti: MC Studánka (výtv.), Anna Zhořová (pís.)
Mládež: 6.C ZŠ Smíškova (výtv.), Bára Dvořáková (pís.)
Dospělí: Radim Tichý (výtv.), Hana Zemanová (pís.)

Oslavy Dne stromů v Tišnově

Podzimní trhové slavnosti a Den stromů na nám. Míru: Cimbálová muzika Veronica, v přízemí radnice probíhá výstava prací z ankety Co si stromy myslí s možností hlasování (Cena diváka)

Neděle 19. října

 • Pomozme našemu lesu na Květnici – sraz zájemců o brigádu na hřišti u školy 28. října v 9 hodin (úklid vytěženého dřeva s možností si jej odvézt domů, sanace náletových dřevin)
 • Bližší informace u ing. V. Drhlíka z MěÚ, tel.: 549 439 830, 608 272 787

Sobota 18. října

 • 8,00 –12,00 Podzimní trhové slavnosti a Den stromů na nám. Míru Cimbálová muzika Veronica Výstava prací z ankety Co si stromy myslí s možností hlasování v přízemí radnice (Cena diváka)
 • 9,45 Prezentace publikace ekoporadny Stromy Tišnovska- nejzajímavější příspěvky do ankety Strom Tišnovska v letech 2005-2007
 • 10,00 Pohádkový příběh na motivy J.Wericha Až opadá listí z dubu v nastudování Petra a Jonáše Floriánových. Jarmareční kulisy vytvořila Milena Straková z Gymnázia Tišnov ve spolupráci se žáky ZUŠ Tišnov pod vedením Zuzany Randuchové
 • Seznam prodejců s nabídkou zboží je k nahlédnutí na trhy.tisnovsko.eu
 • 15,00 Oslava Dne stromů v městské knihovně (1.poschodí) Příběh prvního stromu – vystoupení žáků literárně dramatického oboru ZUŠ Tišnov ze třídy Katky Hromčíkové.
  Vyhlášení nejzajímavějších výtvarných a písemných prací z ankety Co si stromy myslí
 • Hudební vystoupení studentek tišnovského gymnázia pod vedením prof. Marie Veličkové.
 • Výstava prací z letošní ankety potrvá v přednáškovém sále městské knihovny do 31. října a je možné ji navštívit v otevírací době knihovny.
Den stromů v roce 2008 pořádá Komise životního prostředí města Tišnov, občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, Základní umělecká škola Tišnov a Městská knihovna v Tišnově.

Hledáme brigádníka

Ekoporadna Tišnovsko hledá brigádníky na občasnou výpomoc nebo i pravidelnou spolupráci s možností částečného úvazku od roku 2009. Náplň práce: výpomoc při organizaci říjnového Dne stromů, ekoporadenství či přípravě projektů na rok 2009.
Více informací na tel.: 549 210 805 (pouze v pondělí od 9.30 do 11 nebo ve středu od 13 do 17 hodin), mobilním tel.: 737 187 244 nebo ekoporadna@tisnovsko.eu.
Pokud by vás spolupráce s Ekoporadnou zajímala, napište do 1. října pár slov o sobě a své motivaci na adresu: Ekoporadna Tišnovsko, nám. 28. října, č.p. 28, 666 01 Tišnov nebo ekoporadna@tisnovsko.eu. Schůzka se zájemci proběhne dle časových možností zúčastněných ve dnech 2. - 5. října.

Den stromů 2008

Minulé tři ročníky Dne stromů byly pevně spojeny s anketou Strom Tišnovska, kdy každý mohl nominovat svůj strom a seznámit ostatní s jeho příběhem. Letos bychom vás všechny chtěli vyzvat k zamyšlení nad tím, co si asi stromy, naši souputníci, myslí. Jejich osudy jsou různé, různou podobu jistě bude mít i vhled do jejich „duše“. Základní formou tvůrčí ankety „Co si stromy myslí“bude vyjádření výtvarné nebo písemné a účastnící budou rozděleni do tří kategorií, děti do 12 let, mládež od 13 do 17 let a dospělí. Chceme tak letos dát mimo jiné větší příležitost dětem a studentům škol v Tišnově a okolí. Uzávěrka ankety je 15. října a práce můžete odevzdávat nebo zasílat do Ekoporadny Tišnovsko nebo na podatelnu městského úřadu v jeho pracovní době.
Všechny práce si budete moci prohlédnout v sobotu 18. října dopoledne během Podzimních trhových slavností, se kterými budou oslavy Dne stromů propojeny, a dát své hlasy nejzajímavější výtvarné i písemné práci. Výsledky této Ceny sympatie i odborného posouzení porotou se dozvíte týž den v 16 hodin odpoledne v Městské knihovně, kam bude rovněž přesunuta výstava prací. Součástí slavnostního vyhlášení bude scénické čtení nejzajímavějších prací a hudební i divadelní vystoupení ke Dni stromů. Výstavu „Co si stromy myslí“ můžete pak navštívit v přednáškovém sále v otevírací době knihovny až do 31.10.
Během oslavy Dne stromů bude rovněž představena publikace Stromy Tišnovska, která vznikla výběrem nejzajímavějších příspěvků do ankety Strom Tišnovska v letech 2005 – 2007. Přáním jejich vydavatelů z Ekoporadny Tišnovsko je, aby všem, kteří si ji zakoupí, sloužila jako inspirace k výletům a také k posílení vztahu k našemu regionu.
Součástí oslav Dne stromů bývá tradičně sázení nových stromů. Přitom trochu zapomínáme i na vzrostlé stromy, které však také mohou potřebovat naši pomoc. Proto vás letos chceme vyzvat k účasti na pracovním dopoledni nazvaném „Pomozme našemu lesu“. V městském lese Květnice je potřeba především odstraňovat nepůvodní a náletové dřeviny. S některými pracemi může pomoci kdokoliv z nás – jedná se o úklid dřeva v lokalitě U srdíčka (nad Jungmannovou ulicí), s možností odvézt si dřevo domů, a vyřezávání porostu plevelného jasanu a akátu. Zájemci o tuto užitečnou a konkrétní práci ve prospěch porostu na Květnici se sejdou v neděli 19. října v 9h u tělocvičny ZŠ 28. října, střihací nůžky s sebou jsou vítány.

Výstavka ekoporadny v knihovně

Do konce září můžete v Městské knihovně v Tišnově shlédnout výstavku fotografií z činnosti Ekoporadny Tišnovsko a z nedávno vydané publikace Ekologicky významné prvky na Tišnovsku. Ta je v knihovně za dobrovolný příspěvek také k dispozici. Po skončení výstavky bude možno brožuru získat v ekoporadně a v tišnovském Informačním centru.

Letní trhové slavnosti 30. 8.

Poklidná prázdninová atmosféra Tišnovských trhů bude zčeřena 30. srpna, kdy je připraven pestrý doprovodný program. Od osmi do deseti hodin Vám bude hrát k poslechu (i vašemu tanci?) Duo Kvasarka ze Sentic. Sládek Jiří Jelínek si se svým spoluhráčem Vyskočilem připravili lidové i country písně jako Tam u nebeských bran, Báječná ženská, Už mi lásko není 20 let, Nikdy se nevrátí, Měl jsem frajárečku aj.
Kromě Sentického medového piva a nealka z Černé Hory je možno se na trzích občerstvit jehněčí specialitou Černohorské hraběnky. Tu pro nás navaří manželé Korenekovi z Hlubokých Dvorů. Na svém stánku nám rovněž představí výrobu ovčích sýrů, ke koupi budou mít nachystány přírodní a uzený sýr, brynzu či žinčicu. Porovnání s výrobky z kravského mléka vám prostřednictvím sýrů a jogurtu nabídne Farma rodiny Němcovy z Netína. Kdo bude mít chuť spíš na sladké, může si vybrat z domácích moučníků tří výrobců: ing. Milana Katolického z Řepky, Hany Příbramské z Tišnova a Jarmily Ťapkové ze Svatoslavi. Na jejich stáncích najdete medovník, tradiční frgály, svatební koláčky, různé druhy závinů (i slaných), bábovku, věnečky, trubičky aj.
V deset hodin nastane čas vhodný pro děti - Divadlo Prkno z Veverské Bítýšky nám přijede zahrát pohádku O Kulišákovi. Příběh o myšce Elišce, ptáčkovi Jarabáčkovi, hafanovi Bafanovi, uzené Klobásce a zlém ptákovi Kulišákovi, který se, jak už to v pohádkách bývá, nakonec polepší. Kvalitní představení zkušených ochotníků potěší děti i dospělé.
Bližší informace najdete na webových stránkách tišnovských trhů.

Čištění Svratky ze člunu

Naši tradiční akci, čištění břehů vodních toků, můžete tentokrát zažít tak trochu jinak. Nebudeme čistit jen ze břehů, ale také z vody, pomocí nafukovacích člunů a rybářských holinek. Máte-li chuť se přidat, přijďte v sobotu 9. srpna ve 14 hodin na náměstí ke kašně. Vyrazíme pravděpodobně na Svratku.

Exkurze na Veselský Chlum

V sobotu 26. července pořádáme exkurzi na Veselský Chlum. Jedná se o jedno z nejromantičtějších míst našeho okolí, kde můžete obdivovat nejen krásné výhledy, ale i květnatá travobylinná lada a dosti zachovalou mozaiku políček, luk a sadů, pročleněných tradičními zídkami z plochých kamenů.
Průvodcem nám bude pan Ing. Tomáš Mikita z Ústavu geoinformačních technologií z MZLU. Sraz účastníků je v 8:30 na tišnovském autobusovém nádraží směr Lomnice nebo v 9:00 na zastávce Lomnice, Brusná, odkud vyrazíme pěšky k našemu cíli. Autobusy zpět jedou ve 12:17 a 14:17. Těšíme se na vás.

Tišnovské trhy

14. července tomu bude pět týdnů, kdy byly v Tišnově slavnostně zahájeny trhy s biopotravinami a místními výrobky. Zájem občanů i prodejců přetrvává, na sobotním náměstí se každé dopoledne potkávají lidé, centrum města po letech pravidelně ožívá.
V sobotu 12. července budou jako před měsícem zaplněny všechny stánky a můžete se těšit na čerstvou, sezónní a právě sklizenou zeleninu v bio kvalitě, potraviny pro zdravý životní styl, cukrovinky z domácí kuchyně (koláčky, trubičky, slané rohlíčky, bábovky apod.), mléčné výrobky v biokvalitě (sýry, máslo, syrovátka, bonbóny), med a medové pivo Kvasar. Tentokrát poprvé se nám představí ovčí sýry, brambory regionálního pěstitele a sazeničky ovocných keřů (rybíz, josta). Vzhledem ke kapacitě výrobců je největší výběr po osmé hodině ranní.
Tuto sobotu se konkrétně můžete těšit na zboží těchto prodejců:
- Ekofarma Machovi
- Ekofarma Pospíšilovi
- cukrářka paní Příbramská z Tišnova
- cukrářka paní Ťapková ze Svatoslavi
- pěstitel Jan Horký z obce Březké
- výrobce ovčích sýrů Zoltán Korenek z Hlubokých Dvorů
- tišnovský včelař p. Adamec
- pěstitelka Miluše Škapíková z Veverské Bítýšky
- Zdravá výživa Veronika
- Mlékárna Velké Meziříčí
- Sentický Kvasar rodiny Jelínkových
Na konec srpna chystáme kulturní zpěstření: hudební vystoupení po celé dopoledne a jarmareční pohádku pro děti. Děkujeme městu Tišnov za pravidelnou přípravu sobotních trhů a celkovou podporu!
Bližší informace o pravidelných trzích sledujte na trhy.tisnovsko.eu.

Náhradní termín čištění břehů

Vzhledem k nepřízni počasí minulý víkend se čištění břehů nekonalo. Pokud si tuto událost nechcete nechat ujít, přijďte v neděli 27. 4. ve 14 hodin na náměstí ke kašně. Půjdeme na Závistku a za koupaliště.

Mapování v okolí Braníškova

Pojďte si s námi zkusit mapování významných krajinných prvků a naučit se rozeznávat přírodní či přírodě blízkou krajinu od kulturní a degradované.
Ekoporadna Tišnovsko pořádá v sobotu 26. dubna výpravu s názvem Mapování v okolí Braníškova. Sraz všech zájemců je v 9:05 na autobusové zastávce v Braníškově. Předpokládaný konec akce je ve 12 hodin. Zpáteční autobus jede do Tišnova ve 13:07.
Těšíme se na vás.

Program ke dni Země

V samostatné sekci sledujte program Ekoporadny ke dni Země.

Sázení jedliček s exkurzí po Klucanině

Před Vánoci jste si u nás mohli zakoupit vánoční jedličku v květináči. Pro vás, kteří jste se rozhodli nenechávat si stromeček na další svátky nebo zasadit na vlastní zahrádce, je tu společné sázení na Klucanině. Sejdeme se v sobotu 29. března 2008 v 9 hodin u nemocnice (při vstupu do lesa proti dětskému domovu). Zváni jsou ale i všichni ti, kteří nebudou sázet, ale mají chuť na jarní procházku po Klucanině se zajímavým povídáním tišnovského botanika a dendrologa doc. Ing. Jana Laciny, Csc.
Pokud máte možnost, vezměte s sebou rýč nebo jiný menší nástroj vhodný k sázení a také nějakou láhev s vodou na zalití sazeniček.

Přednáška Čestmíra Holuši

Další zajímavou akcí bude přednáška pana Čestmíra Holuši - Přírodní zahrady a permakultura. O tom jak si vytvořit svoji zahradu ve spolupráci s přírodou a o mnohých dalších zajímavostech nám přijede povídat 21. února v 17:00 v přednáškovém sále Městské knihovny Tišnov.

Výprava za obojživelníky

16. února se vydáme na výpravu za obojživelníky. Jde o čištění stávajících podchodů a umístění zábran kolem cesty pro skokany hnědé a ropuchy obecné. Sraz je na náměstí ve Veverské Bítýšce v 9:30 (na autobusové zastávce). Po akci bude zajištěno drobné občerstvení. Pokud můžete, vemte s sebou lopatu nebo koště. Za nepříznivého počasí se akce konat nebude.

Nabídka zaměstnání v ekoporadně

Občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko vyhlašuje výběrové řízení na pracovnici/-ka Ekoporadny Tišnovsko. Nástup možný od ledna 2008, zpočátku na částečný úvazek. Pro bližší informace kontaktujte ekoporadnu. Stejná adresa slouží i pro příjem přihlášek doplněných motivačním dopisem.
Aktuálně: Výběrové řízení již proběhlo. Stále ovšem můžete spolupracovat jako dobrovolníci! V případě zájmu nás navštivte nebo nám napište.

Pojďte s námi do Sluneční ulice

Zajímáte se o nízkoenergetické a ekologické stavění? Nebo by vás jen zajímalo, jak vypadá Sluneční ulice v Hradčanech (odkaz zde), o které jste zatím možná jen četli či slyšeli? Každý měsíc se zde koná Den otevřených dveří a v sobotu 15. 12. se jej můžete zúčastnit s ekoporadnou. Sraz je buď v 8:45 před firmou Rigi na hlavní hradčanské ulici nebo v 9 hodin přímo ve Sluneční ulici. Prohlídka bude trvat do 11 hodin a její součástí bude i nahlédnutí do pasivního a slaměného domu. Průvodcem nám bude tvůrce projektu pan Michal Navrátil.
Aktuálně: Reportáž z návštěvy Sluneční ulice zde: http://zelnak.fss.muni.cz

Netradiční Vánoce II

Zkuste letos opět potěšit své blízké neobvyklými dárky! Přijďte se podívat v prosinci do ekoporadny co všechno se dá koupit pod stromeček. Připravili jsme pro vás:
- vánoční jedličky v květináči, které poté, co vám udělají radost, můžete na jaře opět vrátit do přírody (probíhát bude také společné sázení, o kterém vás budeme včas informovat)
- výrobky Fair Trade (spravedlivý obchod) - mýdla, vonné tyčinky a řemeslné výrobky. Jejich zakoupením podpoříte drobné výrobce a zemědělce v zemích třetího světa. - svým blízkým můžete pod stromeček darovat kus pralesa v Bílých Karpatech, na Ještědu nebo podpořit stepní rezervaci Zázmoníky na jižní Moravě či odkup luk na Vysočině
- zajímavou možností je také "adopce" stromu nejen pro vaše miminko nebo koupě a následný pronájem ovce v Bílých Karpatech
- nově na vás čekají tužky a vařečky z FSC certifikovaného dřeva, což znamená, že výrobek pochází z šetrně obhospodařovaných lesů

Tajemství neživé přírody kolem nás

Zveme vás na přednášku s názvem Tajemství neživé přírody. Bude se konat ve středu 21.11. od 17 hodin v tišnovské knihovně a Mgr. Aleš Bajer, PhD. z MZLU Brno nám povypráví o geologicky zajímavých místech kolem nás a neživé přírodě celkově.

Exkurze do čistírny odpadních vod v Březině

Tentokrát při exkurzi nebudeme obdivovat krásy přírody, ale zjistíme, jak se čistí odpadní voda na Tišnovsku. Cílem totiž bude zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Březině. Čeká nás prohlídka s výkladem a seznámení s procesem čištění. Akce se koná v sobotu 10. listopadu a sraz je buď v 11:30 na autobusovém nádraží v Tišnově (směr Heroltice) nebo ve 12:10 přímo u čistírny. Návrat pěšky nebo autobusem.

Výsledky ankety Strom Tišnovska

Ankety Strom Tišnovska 2007 se zúčastnilo 296 lidí a vítězem se stal Samsonův tis ve Vohančicích.

Pořadí Název stromu Navrhovatel Počet bodů
1.místo Samsonův tis Obec Vohančice a dr. Irena Ochrymčuková 371 bodů
2. místo Žižkův dub Ing. Alois Vitoul 327 bodů
3.místo Červený buk v Lomnici Barbora Beinlová 229 bodů
4. místo Šerkovický platan Obec Šerkovice 219 bodů
5. místo "Pinus medusa" Ing. Radim Tichý 189 bodů
6. místo Lípa u Brněnského kříže Obec Malhostovice 168 bodů
7. místo Zerav u Nelepče MVDr. Jiří Mouka 161 bodů
8. místo Jeřáb břek v Lažánkách Obec Lažánky

152 bodů

9.místo Lípy v Malhostovicích Obec Malhostovice 146 bodů
10.místo Lípa v Lažánkách Marcela Petrášová 125 bodů

Pořadí na dalších místech již nebylo stanovováno. Přehled všech zúčastněných stromů najdete zde.

Děkujeme všem navrhovatelům za krásné a zajímavé nominace!

Den stromů

Tradiční oslavy Dne stromů v Tišnově budou probíhat po oba dny víkendu 20.-21.10.
V sobotu od 14 hodin v klubu pod kinem se budete moci podívat na dokument Aleje jako součást krajiny, který bude doplněn besedou s tvůrci scénáře, krajinnými architekty Petrem a Markétou Veličkovými. Dalším bodem programu bude vyhlášení výsledků ankety Strom Tišnovska. Následovat bude výroba dřevěných šperků pod vedením Kamila Augustyna a Pavla Dohnálka. Nakonec se můžete přesunout do sálu kina, kde v 18 hodin začíná koncert zpěvačky Feng-yün Song a cimbalistky Zuzany Lapčíkové, který jistě bude krásným vyvrcholením celého dne. Vstupenky na koncert v ceně 140 Kč pro dospělé a 80 Kč pro děti a studenty, si můžete koupit v knihkupectví paní Raškové, v naší ekoporadně nebo na místě.
V neděli 21.10. mohou nejen rodiny s dětmi, ale i jednotlivci přijít do sadu Sychrák pod Klucaninou, kde se budou moci podílet na sázení nových stromů a nebo si zahrát zajímavé hry s přírodní tematikou a v podvečer si pak zazpívat u ohně s kytarou. Sraz je ve 14 hodin u informační cedule na ulici Purkyňova.

Poutavý sociálně-ekologický dokument ZDROJ uvede osobně režisér

Ekoporadna Tišnovsko Vás zve na nevšední film Zdroj. Zabývá se zejména smutnými společenskými, politickými a ekologickými souvislostmi výstavby ropovodu Baku-Tbilisi-Ceyhan v Ázerbajdžánu. Tento odvážný snímek byl oceněn na mnoha mezinárodních festivalech a je natočen velice poutavou formou, kdy se střídají tragikomické pasáže s až mrazivými svědectvími o všudypřítomné korupci a ignoranci. Film se bude promítat ve středu 3.10. v 17 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny. Navíc budete mít i výjimečnou možnost pobesedovat po skončení filmu s jeho režisérem Martinem Marečkem, který přijal naše pozvání a přijede film uvést osobně.

Změna otevírací doby

Se začátkem akademického roku se mění otevírací doba Ekoporadny. Nyní nás můžete navštívit v pondělí a v úterý od 13 do 17 hodin a ve čtvrtek od 8 do 12. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás i v těchto nových časech.

Den bez aut

22.září je vyhlášeno jako Den bez aut. Zkuste alespoň tento den nechat své auto doma a místo něj použít své nohy, kolo nebo veřejnou dopravu! Ekoporadna vám také nabízí dvě akce, zaměřené především na cyklistiku. Ve středu 19.9. od 17 hodin v malé zasedací síni na radnici v Tišnově proběhne beseda o rozvoji cyklistiky v Tišnově a jeho okolí s panem Bc. Jiřím Dospíšilem z Odboru správních a vnitřních věcí MěÚ. V sobotu 22.9. se pak můžete vydat na cyklovýlet za poznáním krás okolí Malhostovic, podíváme se mj. na Zlobici a Malhostovickou pecku. Sraz je v 10 hodin v Tišnově na náměstí u kašny.

Strom Tišnovska 2007

Ekoporadna Tišnovsko ve spolupráci s o.s. Za sebevědomé Tišnovsko a Komisí ŽP Města Tišnova vyhlašuje již třetí ročník ankety Strom Tišnovska. V této anketě může každý - jednotlivec, rodina, obec nebo třeba školní třída - nominovat svůj oblíbený strom. Není třeba, aby se jednalo o kdovíjakého "velikána" či památný strom, stačí, že se Vám strom zkrátka líbí. Abyste strom mohli nominovat, je třeba pořídit jeho fotografii o rozměrech alespoň 13*18 nebo digitální fotografii v dostatečném rozlišení.
K fotografii dodejte tyto údaje:
 • Druh stromu
 • Místo, kde strom roste
 • Výška stromu, stáří a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (pokud se Vám tyto údaje nepodaří zjistit, zkuste je alespoň odhadnout)
 • Příběh stromu - pověst, historické údaje, nebo vaše osobní vyjádření

 • Uzávěrka ankety je 5. října, návrhy přijímáme na adrese ekoporadny. Všechny stromy budou poté vystaveny v Městské knihovně, kde budete moci hlasovat pro ten nejhezčí strom našeho regionu. Vyhlášení proběhne během Dne Stromů 21. října.

  Výlet na Slunnou

  I v době prázdnin se s námi můžete vydat na výlet spojený s poznáváním přírody v okolí Tišnova. Tentokrát bude naším cílem Slunná, známá také jako Lažánecký prales. Sejdeme se v sobotu 11. srpna v 8:30 na autobusovém nádraží (na stanovišti ve směru na Lažánky) a předpokládaný návrat je mezi 14. a 15. hodinou. Počítáme i s občerstvením na Šárce. Těšíme se na Vás!

  Provoz ekoporadny o prázdninách

  Otevírací doba ekoporadny bude v červenci a srpnu omezena na pondělí 9-12 hodin a čtvrtek 13-17 hodin. Děkujeme za pochopení a věříme, že si i v prázdninovém čase najdete cestu k nám.

  Unikly vám naše červnové akce?

  Pokud jste plánovali jít na některou z našich akcí (viz níže) a nevyšlo vám to, nabízíme vám několik možností jak si to vynahradit. Na stránkách www.biospotrebitel.cz si můžete najít kontakt jak na hospodářství Štěrbových, tak na farmu pana Kropáčka a navštívit je individuálně. Od Štěrbů si můžete koupit zeleninu, od Kropáčků mléko, vše samozřejmě v biokvalitě.
  Pokud vás zajímá projekt Sluneční ulice nebo ekologické stavitelství obecně, navštivte stránky pana Michala Navrátila nebo knihovničku ekoporadny - v blízké době bychom rádi přikoupili právě publikace o ekologickém a přírodním stavitelství.
  V neposlední řadě si můžete do ekoporadny přijít prohlédnout nebo půjčit brožuru "Rekultivace blízké přírodě", ve které je popsán postup rekultivace lomů Čebínka a Dálky u Čebína.

  Akce ekoporadny v červnu

  V měsíci červnu pro vás chystáme dvě zajímavé exkurze a neméně lákavou přednášku. V neděli 10.6. se s námi můžete podívat na biofarmy v okolí Tišnova.
  Ve středu 20.6. se můžete dozvědět nové informace o ekologickém stavitelství přímo z praxe od pana Michala Navrátila. Přednáška se koná v 17 hodin v knihovně.
  V sobotu 23.6. pak budete mít ojedinělou možnost navštívit lomy v okolí Čebína a dozvědět se, jak byly přírodním způsobem rekultivovány.

  Akce spojené se Dnem stromů

  V letošním roce jsem se rozhodli rozdělit tradiční oslava Dne stromů na Tišnovsku do dvou částí. Ta první, která proběhne již během měsíce května, bude zaměřena na seznámení s památnými a významnými stromy Tišnovska v předchozích létech. Druhá část pak zahrne anketu o nejkrásnější strom Tišnovska a uskuteční se v období září a říjen. Chceme, aby první část akce sloužila i pro přípravu pěkných fotografií vámi oblíbených stromů a stromořadí. 1. května pořádá občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsku spolu s Ekoporadnou Tišnovsko cyklovýlet podél jedné z tras, které jsme zmapovali v roce 2005. Start bude v15.00 na náměstí 28.října před Ekoporadnou (u památníku legionáře). Trasa cyklovýletu povede za zajímavými a památnými stromy ve směru Tišnov-Trmačov – Předklášteří-Porta Coeli – Štěpánovice – Borač-Podolí – Lomnička – Tišnov nebo ve směru Tišnov – Železné – Drásov – Malhostovice – Drásov – Hradčany – Březina – Tišnov. Jednotlivé zastávky jsou plánovány u vybraných stromů nebo stromořadí a budou spojené s povídáním o těchto stromech. Návrat se předpokládá v podvečer při zapadajícím slunci. Krajinu tak budeme pozorovat během dne při různém osvětlení sluncem. Fotoaparáty a svačinu s sebou! Dále se na květen připravuje výstava fotografií stromů, jež byli nominovány do soutěže o nejkrásnější strom Tišnovska v předchozích letech. Výstava bude spojená s přednáškou paní Heleny Pernicové o stromech, která se uskuteční v prostorách městské knihovny 14. května od 17.00. V souvislosti s přípravou zmíněné ankety pro rok 2007 vás vyzýváme k zamyšlení nad zajímavými stromy a stromořadími, které byste chtěli do ankety nominovat a o pořízení fotografií v různém ročním období a čase. V září pak na stránkách Tišnovských novin, na plakátech a na webových stránkách Ekoporadny Tišnovsko uveřejníme informace o vlastní anketě.

  Kupujete nový mobilní telefon nebo počítač?

  A chcete při rozhodování přihlédnout i ke zdravotním rizikům, které přinášejí materiály použité při výrobě a k dopadu Vašeho výběru na životní prostředí. Organizace greenpeace se dlouhodobě zabývá zkoumáním negativního vlivu některých plastů na lidské zdraví. Hlavní nebezpečí vidí v PVC (polyvinylchlorid) a BFR (bromované zpomalovače hoření). Právě nebezpečnost těchto látek a nezájem mnoha značek zabezpečit následnou recyklaci (včetně poskytnutí kompletních informací o tom jak a kde k recyklaci dochází) vedlo společnost greenpeace k vydání „Průvodce zelenou elektronikou“. Pokud máte zájem dozvědět se více navštivte stránky greenpeace.org/electronics a nebo nás v Ekoporadně Tišnovsko, kde Vám ochotně pomůžeme.

  Kola ve městě

  Cíle kampaně:

  1. Používat kolo jako dopravní prostředek po městě.
  2. Větší počet komunikací pro cyklisty ve městě.
  3. Vyšší bezpečnost jízdy na kole ve městě.
  4. Dostatek parkovacích míst pro kola před veřejnými budovami a obchody.
  5. Úložné boxy pro kola pro ty, kdo denně používají tišnovské nádraží.

  Důvodem vzniku této kampaně je fakt, že dochází k paradoxní situaci. Cyklisté jsou vytlačováni ven z města do vyhrazených sítí mimoměstských cyklostezek, ale ve městě se prakticky nemohou pohybovat, protože jim chybějí vyhrazené komunikace a nemají si kam bezpečně zaparkovat svá kola. Naopak střed města je stále více uzpůsobován automobilové dopravě, která by naopak měla být v tomto prostoru racionálně usměrňována.

  Příkladem necitlivého přístupu k cyklistům je podle nás rekonstrukce budovy tišnovského nádraží a prostoru před ním, kde se vůbec s cyklisty nepočítá. Přitom právě tento uzel integrovaného dopravního systému lze výborným způsobem využít pro podporu cyklistické dopravy a turistiky.
  Koordinátor kampaně:


  Miloš Rozkošný
  Luděk Janda

  Za pomoc děkujeme Luboši Kalovi z Nadace Partnerství.


  Hlavní nedostatky v síti cyklistických komunikací v Tišnově:


  - chybějící cykl. komunikace na území města
  (zejména trasa Trnec - Centrum je využívaná cyklisty. Ti z nedostatku vlastní komunikace musejí jezdit po chodníku, kde ohrožují chodce. Naopak na frekventované vozovce jsou sami v ohrožení.)
  - chybějící stojany u veřejných budov a nákupních center v Tišnově. Za příklad špatného stojanu může sloužit ten, který je umístěn před budovou radnice. Ohýbá ráfky, nelze na něj umístit dvě kola vedle sebe.
  - tišnovské nádraží nemá stojany. Navíc by mohlo poskytovat prostor pro ukládání kol těm, kdo denně dojíždějí za prací, jak je to běžné například v Nizozemí ale i u nás v Olomouci.

  Hlavní nedostatky v síti cyklistických komunikací v okolí Tišnova:


  - chybí cyklistické propojení mezi okolními obcemi a Tišnovem.
  - příklady: Tišnov - Železné, Tišnov - Lomnička, Tišnov - Březina a Tišnov - Štěpánovice. Silnice jsou přetížené, často slouží zároveň automobilům, chodcům a cyklistům.


  Průběh kampaně


  Naši kampaň podpořily zatím tyto servery:
  vox-cz.cz
  http://www.vox-cz.cz/index.php?ID=6939

  Sever.cz, kam přispívají pedagogové a studenti z Fakulty sociálních
  studií Masarykovy university:
  http://sever.cz/text.asp?clanek=2539


  Setkání na radnici


  Dne 15.3. jsme se sešli s Ing. Václavem Drhlíkem, z Odboru správy majetku a investic města Tišnova, a diskutovali jsme s ním o našich návrzích. Ing. Drhlík naši iniciativu uvítal. Upozornil nás. že město plánuje úpravu prostor před tišnovským nádražím. V rámci této úpravy se počítá se stojany. Náš dopis radě města může celou úpravu podpořit. Dále uvítal naše prameny, které jsme shromáždili. Na jejich základě předběžně uvažuje o podobném typu stojanů:
  parkování pro kola v Berlíně
  foto převzaté z
  www.nakole.cz

  Vítáme, že město tedy s umístěním stojanů počítá, a díky informovanosti Ing. Drhlíkovi by mohly být i kvalitní, odzkoušené v hlavním městě Německa. Nicméně jsme upozornili na fakt, že tyto stojany neřeší problém těch, kteří dojíždějí denně do Brna a chtějí se na nádraží dopravovat kolem. Ti potřebují kryté a bezpečné boxy, jak je tomu zvykem např. v Nizozemí. Ty by šlo umístit buď naproti nádraží na parkovišti, které se plánuje v souvislosti s výstavbou nového multifunkčního centra. Nebo za budovu nádraží, kde je volný prostor a kde nyní parkují auta. Tam by šlo lacině vybudovat stříšku přímo na budově. Další možností je využít nyní už nefunkční budovy záchodků, kolem parkují auta v prostoru, který jim není asi legálně určen. Tento prostor je navíc snadno monitorovatelný policejní kamerou umístěnou na protější budově.
  Toto řešení by ale podle Ing. Drhlíka i podle nás vyžadovalo přímo iniciativu ze stran ČD. Na koho se ale obrátit.

  Odkazy:
  článek o motivech této kampaně: Kola do města, auta z města ven!

  Tady je odkaz na dopis, který jsme v této souvislosti poslali Radě města.
  http://tisnovsko.magdalena.cz/dopisy/bicykly_dopis_rada.html

  Další odkazy:
  Český a Slovenský dopravní klub
  Tady se dozvíte, že po městě se lze pohybovat i jinak než autem.
  Klub Bicybo - Bicyklové Brno
  Pokud hledáte návod, jak se pohybovat po jižní Moravě a její metropoli na kole, potom navštivte stránky Bicyba.
  NAKOLE.CZ
  Cyklistika a cykloturistika na internetu. K tomu lze snad jen dodat, že nám tento server pomáhá v naší kampani za stojany pro kola na tišnovském nádraží.

  Dva články uveřejněné na serveru NAKOLE.CZ, které se týkaly dobrých a špatných stojanů na kola. Najdete je tady:
  http://www.nakole.cz/clanky/clanek.php3?id=116
  http://www.nakole.cz/clanky/clanek.php3?id=124

  Zkušenost z Chicaga
  Chicago Bike Federation site:
  http://www.chibikefed.org/content.php?id=43_0_6_0
  Originální řešení stojanů na kola nabízí ve Velké Británii:
  http://www.cyclepods.co.uk/index2.htm

  Firma TANO, jejíž stojany nám doporučili na serveru NAKOLE.CZ. Mimochodem na jejich stránkách si můžete přečíst, že město Přerov nainstalovalo stojany na kola v celém městě v rámci boje proti kriminalitě. Dokonce na to získali grant. TO je důkaz, že vše jsou spojité nádoby, kvalitní stojany i nízká kriminalita!
  tano  Download:  Pokud máte zájem hlouběji se ponořit do problematiky, tak si prosím stáhněte následující materiály. Naleznete na nich již fungující příklady městské cyklistiky v ČR i v zahraničí:

  Úschovna kol v Olomouci

  Úschovna kol v Nizozemí

  Texty a studie

  Dětská hřiště

  Cíle kampaně:


  1. Přispívat k vytváření odpočinkových a klidových míst v centru Tišnova.

  2. Prosadit v investičních záměrech města výstavbu alespoň jednoho atraktivního a bezpečného dětského hřiště v
  centru, které mají již několik let města podobného významu (např. Boskovice, Kuřim).

  3. Připomínkovat výstavby na území města s ohledem na
  bezpečnost a zdravý vývoj dětí.  Koordinátoři kampaně:  Blanka Navrátilová

  Lenka Floriánová

  Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
  Bankovní účet číslo 210347344/0300