Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Lesní mateřská škola Waldfexxx v Dolním Rakousku

Sabine Polatschek a Christine Glaser, dvě zkušené učitelky a matky několika dětí, založily v roce 2003 projekt lesní školičky Waldfexxx. Inspiraci našly v Dánsku a Německu. Jedná se o první projekt lesní školky v Dolním Rakousku a je určen pro děti 3-7 let. Skupina asi 20 dětí se pohybuje v nádherné lesnaté oblasti v okolí obce Krems-Egelsee. Ve školce není žádný dům, jen týpí. Děti školičku navštěvují denně od 8,30 do 12,30. Doprovází je 3 dospělí (z toho vždy 1 muž). Pro umístění dítěte do Lesní školky je důležité rozhodnutí rodičů. Rozhodují se závazně na celý rok, platí školkovné 190 Euros za měsíc. Jen jsou-li rodiče pevně rozhodnuti, dítě nepochybuje a přijme školku - přes počáteční adaptaci - brzy za svou. Tři X v názvu Waldfexxx symbolizují tři hlavní oblasti, které dohromady tvoří základ pro to, aby dítě mohlo bezpečně následovat svou přirozenou cestu vývoje. - První x = LES je přirozené, volné prostředí, se stálými změnami, nádherně rozmanitá a bohatá škála podnětů pro zdravý vývoj jedince i společenství. Les je místo, které přirozeně podporuje a ochraňuje sebevzdělávací a sebepoznávací vývojový proces dětí. Les jim poskytuje vhodně připravené prostředí neomezených možností pro jejich rozvoj. Děti jsou výhradně a za každého počasí v přírodě, v lese. Mají dostatek všestranného pohybu (rovnovážná cvičení, šplh, lezení po stromech, výstup a sestup příkrých svahů atd.). - Druhé x = DOSPĚLÍ, jejich VEDENÍ se vyznačuje milujícím a respektujícím přístupem, úctou k individualitě každého dítěte. Mají podstatné znalosti o inteligenci každého organismu. S důvěrou a úctou přistupují k dětem, k jejich vývojovému procesu i k prostředí, které děti vede a ony se naučí, co potřebují. Dětem jsou spíše doprovodem, příkladem, vedou děti k zodpovědnosti, za sebe, za své činy (např. děti si sami určují, jak vysoko vylezou na strom). Komunikace, řešení konfliktů jsou vedeny dle principů obdobných v konceptu Respektovat a být respektován (konflikty pedagogové jen popisují, neřeší). Učitel musí být zakotven v sobě, být sám sebou, aby se mohl naladit na děti. - Třetí x = RODIČE: otevřená, upřímná výměna s rodiči umožňuje společné vyhodnocování a vzdělávání. Když rodiče nepochybují o smyslu lesní školky, dávají dítěti oporu, jistotu a pocit bezpečí. S dětmi a jejich rodiči se pedagogové setkávají na parkovišti u fotbalového hřiště v Egelsee v 8:30 hodin. Učitelé se setkávají v 7:00 hodin ráno v Krems / Stein a jdou spolu pěšky ve stavu ponoření se do svého nitra přes vinice a lesem na místo setkání s dětmi. Mají tak možnost procítit začínající den, rozkoukat se, rozposlouchat se a rozvonět. To je jejich příprava na čas trávený s dětmi. Když jsou všechny děti shromážděny, uslyší flétnu jako znamení, že se mohou vydat za dobrodružstvím. Když vstupují do lesa, překračují práh do jiného světa, světa her, světa setkávání, světa opravdového a vyživujícího života. Ponořují se do Matky Přírody, původního domova všech lidských dětí. Ukazuje svoji divokost i jemnost, své vůně, barvy a struktury. Je to prostor pro hru, prožívání, zkušenosti, prostor pro setkávání, což připomíná propojenost se všemi bytostmi. V lese Waldefexxxu jsou místa, která dle povahy a využití nesou svá jména: království země, vodní svět, vesmír, svět Bucklige, Japonsko, lesní divadlo, magický les, pirátská loď nebo královské knihy. Každý den je jiný a nový. Cesta do základního tábora, kde je týpí s ohněm a prostorem pro pár užitečných věcí, lesní šatna, místo pro nářadí, velká hromada hlíny, písku pro budování, kopání a experimenty, hromada dřeva, lesní záchod, lesní kuchyně, dřevěné pohovky, místo pro vodu, lesní hudebna, průlezky z klád a větví, může trvat deset minut nebo půl dopoledne. Nic není tak důležité jako okamžik a bezprostřední zkušenost nalézat, učit se, divit se, dobývat, dotýkat se, hrát... a vztahovat. Z webových stránek http://www.firecat.at/waldfexxx/ přeložily a o vlastní postřehy ze semináře ve Waldfexxxu doplnily Viktorie Šťastná a Karolina Krátká, léto 2009.
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300