Domů O nás Zápisy Členové Projekty Fotogalerie Mapa Stáhněte si Kontakt Facebook

Podpořte o.s. Za sebevědomé Tišnovsko

1. Peněžní dárcovství

Je nejjednodušší formou podpory, ale pro nás velmi důležitou. Aktivity, které provozujeme, jsou většinou financovány z projektů, které však vyžadují finanční spoluúčast neziskové organizace. Ta se pohybuje kolem 20 – 40% z požadované částky. Je pro nás často obtížné tyto finanční prostředky získat.

Peněžní dar nám můžete věnovat bez určení účelu, nebo s požadavkem na využití v konkrétním projektu. Podrobnější informace o připravovaných akcích se dozvíte u člena sdružení, který se danou oblastí zabývá. Finanční dar je možné zaslat na náš účet číslo 210 347 344 / 0300. Za poskytnutí daru vám vystavíme potvrzení o převzetí a výši daru.

Jste li zaměstnanec nebo OSVČ...

Potvrzení o darech dávají zaměstnanci do mzdové účtárny, když si žádají o roční zúčtování  v lednu (do 15. února) společně třeba s potvrzením o úrocích ze stavebního spoření.

Jde o odpočet podle zákona o dani z příjmů 586/1992Sb §15: dar lze odečíst..."pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč“.

Takže můžete odečítat i menší dary třeba za 500 nebo 200Kč, pokud jejich součet činí minimálně 1000Kč.

Jste-li firma (právnická osoba)...

Minimální hodnota jednoho daru je 2000 Kč, maximální limit součtu všech darů nesmí překročit 5 % ze základu daně. Dary je možné uvést v daňovém přiznání pouze v tom roce, ve kterém jsou poskytnuty.

2. Nepeněžní dárcovství

U těchto forem podpory nemůžeme nabídnout ocenění daru a tím i možnost daňové úlevy. Ale můžeme pomoci s propagací Vaší značky, služeb, nebo výrobku na námi pořádaných akcích.

2.1 Dary

Př.: V současné době doplňujeme knihovnu ekoporadny. S radostí uvítáme knihy a časopisy s environmentální tématikou. Vítanou pomocí je i dar spotřebního kancelářského materiálu (papíry, obálky, psací potřeby...). Pro činnost lesního klubu momentálně sháníme barely na pitnou vodu pro děti.

2.2 Odborná pomoc

Př.: školení ze strany finančních institucí, grafické návrhy u reklamních firem.

2.3 Pomoc se zajištěním zázemí

Př.: zvýhodněné nájemné, zapůjčení techniky, poskytování prezentačních a reklamních ploch (na obalech výrobků, v korespondenci), zapůjčování distribuční sítě.

2.4 Společný projekt firmy a neziskové organizace

Firma s neziskovou organizací spolupracuje na společném projektu, na společné přednášce, či exkurzi.

3. Sponzoring

V současné době nemá naše občanské sdružení pro své dlouhodobé aktivity sponzora.

Může se jím stát právě Vaše firma.

Sponzor poskytuje finance nebo jiné prostředky a za to dostává protislužbu. Vztahy mezi sponzorem a příjemcem příspěvku se uzavírají na základě smlouvy o reklamě, kde nezisková organizace vykáže činnosti směřující k naplnění marketingových cílů sponzora. Naše nezisková organizace je poté povinna zaplatit daň z příjmů právnických osob, která činí 31 %.

Náklady na sponzoring jsou součástí firemních rozpočtů a nijak nesouvisejí s odpočtem z daní, jako je tomu u darů. Z hlediska účtování se zahrnuje do nákladů.

Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300