Domů O nás Zápisy Členové Fotogalerie Mapa Stáhněte si Odkazy Kontakt Facebook

Supermarkety

Cíle kampaně:

1. Upozornit na negativní vlivy nadnárodních řetězců na kvalitu života místních obyvatel.
2. Zapojit v co nejširší míře veřejnost do diskuze.
3. Připomínkovat všechny vznikající stavby s ohledem na životní prostředí a krajinu.


Koordinátoři kampaně:


Karolina Krátká
Jaroslav Hrdina

Chceme supermarket Za Mlýnem?

Otevřený dopis investorovi

8. února 2008 jsme zaslali otevřený dopis vedení firmy Spar, která hodlá postavit supermarket v lokalitě Za Mlýnem. Uvádíme zde naše námitky proti plánované stavbě.

Otevřený dopis starostovi

17. ledna 2008 jsme na jednání zastupitelstva předali otevřený dopis starostovi města Tišnova ing. Františku Svobodovi, ve kterém jsme shrnuli naše námitky proti připravované výstavbě supermarketu v lokalitě Za Mlýnem. Dopis, který si můžete přečíst zde, svým podpisem podpořilo 55 obyvatel ZaMlýna a během čtyř dní dalších 200 obyvatel Tišnovska. V této době očekáváme vyjádření pana starosty k našim námitkám.

Výzva "Chceme supermarket Za Mlýnem?"

22. listopadu 2007 jsme informovali obyvatele Tišnova o záměru soukromého investora postavit v jejich sousedství supermarket o rozloze 1500m2 s parkovištěm pro 97 automobilů. Konkrétně se jedná o projekt "Výstavba širokosortimentní prodejny, Tišnov, ul. Za Mlýnem" na louce naproti Benzině. Detailní popis projektu na nový supermarket je k prostudování zde - oznámení záměru(doc), popis záměru(pdf). Naše sdružení sepsalo k 12. říjnu 2007 své připomínky a předalo je na krajský úřad. Znění dopisu si můžete přečíst zde , stejně jako následné úřední rozhodnutí(doc). V této chvíli je tedy nejvyšší čas vyjádřit se, zda si Tišnované přejí supermarket na tomto místě. Osobně se domníváme, že nový supermarket do "ZaMlýna" nepatří. V současné době je okolí této lokality již zatěžováno frekventovanou státní silnicí a po výstavbě supermarketu by zde automobilů ještě znatelně přibylo. Nejsme ale žádnou profesní organizací, vše, čím se zabýváme, děláme v rámci našeho volného času. Proto jsme oslovili obyvatele, kterých se plánovaný supermarket přímo dotýká s výzvou, aby dali najevo, zda si jeho umístění "Za Mlýnem" přejí či nikoliv, a tak dali případné aktivitě na zastavení výstavby jasný impulz. Nechceme, aby se o stavbě supermarketu dozvěděli až ve chvíli, kdy již nepůjde nic změnit. Naše občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko, které funguje na dobrovolné bázi a v loňském roce založilo Ekoporadnu Tišnovsko, se kromě dalších aktivit dlouhodobě věnuje negativnímu dopadu supermarketů na život ve městě. Co konkrétně nepříznivého tyto obchody přináší městu jsme shrnuli do přehledného letáku. Na téma supermarketů diskutujeme od roku 2003 (viz. průběh kampaně na těchto stránkách), tedy od doby výstavby Penny marketu, s veřejností i zastupiteli. Rada města nechala v dubnu 2004 na náš popud zpracovat odbornou studii "Maloobchod v Tišnově - současný stav a možnosti rozvoje", jejímž autorem je RNDr. Zdeněk Szczyrba PhD. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ze studie vyplývá, že pro vyvážený rozvoj města by v Tišnově měly stát 1-2 supermarkety o celkové rozloze 1600 m2. Vzhledem k tomu, že v současné době je již jedna širokosortimentní prodejna v Tišnově provozována a druhá se začne v nejbližších měsících stavět naproti vlakovému nádraží, je předkládaný záměr zcela v rozporu s doporučením studie. V dohledné době se očekává také výstavba širokosortimentní prodejny v nové zástavbě Na Honech, kde není prozatím zajištěna základní občanská vybavenost. Celá studie je ke stažení zde.

A co si o nové výstavbě myslíte vy? Napište nám na sebevedome@tisnovsko.eu !
Za sebevědomé Tišnovsko, Mánesova 706, 666 03 Tišnov, IČ 26635160
Bankovní účet číslo 210347344/0300